Acquisitie #

Acquisitie staat letterlijk voor werven. Zo is het mogelijk om klanten te werven op verschillende manierenIn een winkel, bij de (potentiële) klant op locatie, telefonisch, per post of online. Daarnaast is het ook een term voor overname. Denk aan de acquisitie van een klein, specialistisch bedrijf door een grotere organisatie. Hoewel dit een uitbreiding van de organisatie en het aanbod kan betekenen is dit niet per definitie het geval. In marketing

 betekent het eenvoudig gesteld het werven van klanten en/of opdrachten.

Acquisitie in marketing #

In marketing zullen er doelstellingen of targets bestaan vanuit de organisatie, daarnaast kan er ook onderscheid gemaakt worden in doelgroepen en marketing kanalen. Hier zit een overlap in, zo worden oudere doelgroepen eerder benaderd via traditionele media zoals print en broadcast terwijl jongere doelgroepen vaker via digitale kanalen benaderd worden. Naast direct klanten werven is er ook veel aandacht voor de werving van leads, dit zijn potentiële klanten die zich in de beginfase van de verkooptrechter bevinden.

Acquisitie bij bedrijven #

Er valt onderscheid te maken tussen een fusie en een acquisitie. Bij een fusie (merger) worden twee organisaties samengevoegd, bij een acquisitie (acquisition) koopt één organisatie een andere organisatie. Soms splitsen bedrijven in delen, worden er delen weer doorverkocht of worden alleen merknamen gebruikt.

Soms is de waarde van een merk zo groot dat de rest van de organisatie eigenlijk niet van belang is. Zo werden merken als Commodore en Kodak overgenomen om deze bekende en vertrouwde namen op nieuwe producten te ‘plakken’ die niets te maken hadden met het oorspronkelijke bedrijf.

Voorbeelden van acquisities:

Disney / Pixar #

Walt Disney was vooral een goede ondernemer, het creatieve werk liet hij over aan zijn werknemers. Zeker in de eerste decennia was kwaliteit een belangrijke onderscheidende factor voor dit bedrijf, met films als Sneeuwwitje liet hij zien hoe indrukwekkend animatie kon zijn. In de jaren zeventig en tachtig liep niet alleen de kwaliteit maar ook de populariteit terug. Pixar zou in de jaren negentig de ‘nieuwe Disney’ worden maar dan met digitale computeranimatie. Toen bleek dat de Disney digitale animatie tak niet kon tippen aan de output van Pixar zou Disney het bedrijf inlijven binnen het “Huis van de Muis”. Ook bekende merken in entertainment als The Henson Company (Muppets, Freggels etc.) en Marvel (Spider-Man, Iron Man) zouden ingelijfd worden waarmee Disney nu tot de grootste mediabedrijven ter wereld behoort.

Google / Nest #

Het aantal overnames van bedrijven door Google is enorm. Youtube is een bekend voorbeeld, zo betaalde ze 1,65 miljard dollar voor een start-up met een gratis videodienst zonder verdienmodel. In 2021 zouden ze het smartwatch bedrijf Fitbit overnemen, terwijl hun eigen smartwatch platform nauwelijks aandacht kreeg van het bedrijf. Daar tussenin namen ze Nest over, een bedrijf dat in 2011 hun eerste slimme thermostaat zou introduceren. Enkele jaren zouden Nest producten en Google smart home 

producten naast elkaar bestaan tot ze in 2019 aankondigde alle producten als Google Nest in de markt te zetten.

Bij een strategische acquisitie kan een concurrent worden uitgeschakeld. Als bijvoorbeeld een bedrijf reeds gelijkwaardige technologie in huis heeft, en om deze reden geen overname hoeft uit te voeren, kunnen ze wel de concurrent in één klap van de kaart vegen door het bedrijf over te kopen. Bij grote overnames of fusies zal door een commissie bepaald worden of er geen rosico bestaat op een monopoliepositie.

Handig artikel voor je?
Updated on augustus 31, 2021