Alt-tekst

ALT-tekst

ALT-tekst is een standaard HTML attribuut dat toegepast kan worden op afbeeldingen om een alternatief te bieden voor zoekmachines. Naast een aanvullende manier om content weer te geven op websites, kan het gebruik van ALT tekst een positieve invloed hebben op de ranking in zoekresultaten. Daarom wordt het ALT attribuut of ALT beschrijving vaak gebruikt in een SEO strategie.

Websites zonder afbeeldingen

Het is haast niet voor te stellen dat een website geen afbeeldingen heeft. Toch is het voor veel mensen met een visuele beperking heel normaal dat een webpagina alleen tekst bevat.

Zij maken namelijk gebruik van speciale Screen Readers die alle visuele content verwijderen, en vervolgens slechts de teksten uitspreken. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, dan kan een ALT-tekst ervoor zorgen dat ook deze informatie uitgesproken wordt.

Zoekmachines algoritmen kunnen niet ‘zien’, op dit moment werken ze nog vooral tekst gebaseerd. Voorheen werden zoekresultaten met name geïndexeerd op basis van de Metadata, nu worden volledige pagina’s doorzocht op contextuele informatie.

Naast de hogere relevantie in de zoekresultaten worden misleidende Metatags direct geëlimineerd uit het proces. Omdat afbeeldingen niet direct geïndexeerd kunnen worden, is het mogelijk om ALT tekst te te voegen. Dit zijn beschrijvingen die niet direct zichtbaar zijn op de pagina, maar wel voor webcrawlers en voor Screen Reader programma’s.

ALT-tekst is geen onderschrift

Er wordt regelmatig gedacht dat een ALT-tekst hetzelfde is aan een onderschrift bij een foto, dit is niet het geval. Een onderschrift dient aanvullend te zijn op het beeldmateriaal, terwijl het ALT attribuut ter vervanging van de afbeelding fungeert. Onderschriften voegen dus iets toe aan de zichtbare informatie, ALT-tekst functioneren zonder ondersteunende visuele context.

Dit zijn enkele kenmerken van een correcte ALT-tekst:

  • Beschrijving van de personen of objecten in een afbeelding.
  • De plaatsing van deze personen of objecten.
  • Of het een foto of schilderij betreft.
  • Kleurgebruik.
  • Kleding, make-up of haarstijl wanneer dit relevant is.
  • Plaatsing van tekstuele elementen.
  • Emoties die zichtbaar zijn.
  • De omgeving waarin de personen of objecten zich bevinden.

 

Alle informatie dient feitelijk en objectief te zijn, voor de hand liggende kenmerken dienen vermeden te worden.

Alt tekst voor SEO

Afbeeldingen, Infographics en andere audiovisuele content zijn enerzijds goed voor zoekmachines optimalisatie, anderzijds kan het gebrek aan tekstuele informatie voor webcrawlers nadelig uitpakken. Door ALT-tekst informatie op te nemen naast Rich Media Content kan de SEO waarde versterkt worden.

Beeldanalyse in plaats van tekst

Analyse van afbeeldingen wordt steeds beter, webmasters kunnen gebruik maken van diverse tools om automatisch ALT-tekst te genereren. In praktijk is de nauwkeurigheid nog niet optimaal, handmatige controle is voor kwalitatief goede beschrijvingen op dit moment nog onmisbaar.

Ook zoekmachines zoals die van Google maken gebruik van beeldanalyse om de inhoud van foto’s te bepalen. Dit kan gebruikt worden voor SEO, naarmate de detectiemethoden meer accuraat worden kan de noodzaak voor ALT-tekst in de toekomst wellicht komen te vervallen.

Handig artikel voor je?