B2B

B2B

In de handel zijn twee categorieën te onderscheiden; bedrijven die leveren aan consumenten en bedrijven die leveren aan andere bedrijven. Dit wordt Business to Consumer (B2B) en Business to Business (B2B) genoemd.

Er zijn uiteraard ook nog andere handelsvormen zoals consumenten die onderling producten of diensten uitwisselen, binnen de commercie zijn B2C en B2B de voornaamste twee verdienmodellen. Overheden en organisaties zoals stichtingen zonder winstoogmerk behoren ook tot Business to Business in deze definitie.

Er zijn bedrijven die zich specifiek richten op de consument of juist de zakelijke markt, er zijn ook bedrijven die beide groepen benaderen. De wijze waarop handel tot stand gebracht wordt en het onderhouden van klantcontact kan verschillen.

Klantcontact

De wijze waarop bedrijven met elkaar communiceren kan afwijken ten opzichte de communicatie met consumenten. Dit geldt met name voor grotere zakelijke klanten die meer geld besteden. Daar worden vaak accountmanagers voor ingezet die specifieke zakelijke klanten in hun portefeuille nemen. Zo heeft een afnemer altijd contact met dezelfde persoon wat de onderlinge communicatie kan verbeteren. Daarnaast kan de vertegenwoordiger werken op basis van bonussen en commissies wat de verkoper stimuleert om extra inspanningen te verrichten.

Met name fabrikanten en groothandels zijn ingesteld op B2B communicatie, hoewel er in de laatste jaren meer overlap is gekomen met de retail. Denk aan Alibaba waar fabrikanten staffel prijzen hanteren met individuele afname. Makro en Sligro hebben in 2020 hun winkels opengesteld voor consumenten tijdens de Corona pandemie.

BTW en B2B

Een significant verschil tussen B2C en B2B commercie is de wijze waarop BTW wordt berekend. Bij consumenten is het verplicht om het volledige bedrag inclusief BTW weer te geven, terwijl bij zakelijke transacties de BTW doorgaans achteraf wordt berekend.

De verkoper kan bijvoorbeeld een melding maken dat alle bedragen in een catalogus of een webshop exclusief BTW zijn, en dat het verschuldigde BTW bedrag pas bij het afrekenen berekend wordt. Wanneer het grensoverschrijdende transacties betreft is het mogelijk om op voorhand geen BTW te berekenen. In dat geval zal de ondernemer naast de standaard BTW aangifte ook een ICP aangifte moeten indienen voor internationale transacties.

Internationaal handelen

In diverse sectoren is internationale handel vanzelfsprekend, de mogelijkheden die internet biedt heeft ook andere bedrijfstakken in staat gesteld om grensoverschrijdende transacties te verwerken.

Denk aan software downloads die via internet wereldwijd verkocht worden. Daarbij zal naast de BTW heffing ook rekening gehouden moeten worden met valutaconversie. De aanbieder kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld in dollars of euro’s te rekenen. Door wisselende koersen kan het lastig zijn om in meerdere valuta zaken te doen, met name bij grote transacties kan de timing een belangrijke rol spelen.

Bescherming van consumenten

In Europa zijn er in vergelijking met veel andere delen in de wereld veel regels ingesteld om consumenten te beschermen.

Met name aankoop of afstand via telefoon of internet zijn onderhevig aan specifieke regels zoals een zichttermijn van 14 dagen op veel goederen. Deze wetgeving strekt niet uit tot zakelijke overeenkomsten waarbij de verantwoordelijkheden grotendeels bij de afnemer liggen. Hoewel een verkoper niet doelmatig de klant mag misleiden is er in veel gevallen geen recht op retour. De aanbieder mag overigens wel zelf voorwaarden opnemen die ten gunste zijn van de afnemer, om zo de concurrentiepositie te versterken ten opzichte van andere klanten.

Handig artikel voor je?