Benchmarking, wat is dat? #

De term benchmarking komt uit het leger. Toen voormalige boogschutters moesten leren met geweren om te gaan werden er diverse verbeteringen doorgevoerd om nauwkeurig te kunnen schieten.

Een bankje (bench) om op te leunen zorgde voor meer controle om het doel (mark) te raken. Benchmarking betekent dus letterlijk een geweer aanleggen om vanuit dezelfde positie herhaaldelijk hetzelfde schot te lossen.

In zakelijke processen wordt benchmarking gebruikt om vergelijkingen te maken met andere bedrijven. De voornaamste criteria zijn kwaliteit, tijd en kosten.

Door de resultaten van een bedrijf naast de resultaten van marktleiders te leggen kan de organisatie bepalen welke punten verbeterd kunnen worden. De SWOT analyse is een standaard methode die hiervoor ingezet wordt.

Standaard benchmarking #

Eigenlijk is er geen standaard manier van benchmarking. Het is vooral maatwerk waarbij gebruikt wordt gemaakt van diverse methoden. In 1994 werd het boek “Boxwell’s Benchmarking for Competitive Advantage” gepubliceerd, dit boek legt de basis voor zakelijke analyse.

Er worden in dit boek zeven stappen gedefinieerd. Robert Camp schreef in 1989 een boek met twaalf stappen om benchmarking uit te voeren.

Deze twaalf stappen zijn:

 1. Kies een onderwerp
 2. Beschrijf het proces
 3. Breng mogelijk partners in kaart
 4. Breng informatiebronnen in kaart
 5. Verzamel data en kies de partners
 6. Bepaal de kloof
 7. Bepaal verschillen in processen
 8. Stel het doel op toekomstige resultaten
 9. Communiceer
 10. Stel doel bij
 11. Pas toe
 12. Evalueer en stel bij

 

De voornaamste kosten die gepaard gaan met benchmarking zijn:

 • Kosten voor bezoek: Denk aan hotelverblijf, eten en drinken en gederfde werkuren.
 • Kosten voor tijd: Er wordt tijd geïnvesteerd in het onderzoeken van problemen, selectie van bedrijven om te bestuderen, bezoeken etc.
 • Kosten voor database: Als benchmarking standaard onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering dan moet er een database worden aangelegd met informatie.

 

De kosten voor benchmarking zijn aanzienlijk gedaald sinds er online tools ontwikkeld zijn. Het is mogelijk om meer data vanuit een centraal punt te verzamelen en analyseren. Veel processen zijn geautomatiseerd met gespecialiseerde software.

Benchmarking met een SWOT analyse #

SWOT staat voor Strengths (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunities (mogelijkheden) en Threats (Dreigingen). Het betreft een matrix die het mogelijk maakt om een strategische planning invulling te geven.

Naast het in kaart brengen van huidige sterke en zwakke punten wordt er rekening gehouden met mogelijkheden en risico’s in de toekomst. Het doel hierbij is om bij te sturen waar nodig en als eerste de zwakke punten aan te pakken die het hoogste risico vormen of de meeste impact hebben op de bedrijfsresultaten.

Omdat SWOT analyse als methode de nodige beperkingen kent zijn er alternatieve benchmarking tools ontwikkeld zoals SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) en SVOR (Strengths, Vulnerabilities, Opportunities, Risks).

Social media benchmarking #

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de impact van social media op de bedrijfsresultaten. Er zijn diverse tools en methoden ontwikkeld om sociale interacties in kaart te brengen en middels benchmarking te analyseren. Het is nu mogelijk om data te verzamelen vanuit een groot aantal bronnen die direct gekoppeld zijn aan eindgebruikers.

Er wordt dus niet alleen meer gekeken naar andere bedrijven in dezelfde sector maar ook naar de consument wat nieuwe perspectieven biedt voor benchmarking.

Handig artikel voor je?
Updated on augustus 30, 2022