Black-Hat SEO

Black-Hat SEO, wat is dat?

In oude zwart-wit western films in de twintigste eeuw werden helden en schurken onderscheiden met de kleur van hun kostuum en hoed. Wit stond voor heldhaftig en zwart stond voor crimineel.

In de Westerse cultuur wordt zwart al eeuwenlang geassocieerd met de dood en verderfelijke zaken. Deze trend heeft zich doorgezet in de online wereld met Black-Hat SEO. Zoekmachine optimalisatie door ‘schurken’.

Wanneer spreekt men van Black-Hat SEO?

Black-Hat SEO staat voor zoekmachine optimalisatie die bewust misleidend is voor het zoekalgoritme en mogelijk ook voor bezoekers van achterliggende pagina’s. Er worden optimalisatie methoden toegepast die niet voldoen aan de richtlijnen van Google. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Keyword spamming
  • Doorverwijspagina’s
  • Verborgen links
  • Cloaking
  • Link netwerken

 

PageRank is nog steeds van grote invloed op de positie in Google zoekresultaten. Meer organische backlinks betekent een grotere populariteit en daarmee een hogere relevantie.

Betaalde links moeten als zodanig worden aangemerkt maar dit is niet altijd het geval. Er is een grijs gebied bij gesponsorde content, de links in deze content zouden niet mogen meetellen voor PageRank.

Relevantie optimalisatie

Het is voor Google en andere zoekmachines van belang dat zoekresultaten aansluiten op de oorspronkelijke zoekopdracht. Als het algoritme wordt misleid dan zullen de zoekresultaten pagina’s minder relevant zijn wat betekent dat de reputatie van de zoekmachine op het spel staat.

Er is daarmee een commerciële motivatie om Black-Hat SEO de kop in te drukken voor bedrijven als Google, Yahoo en Microsoft.

Is Black-Hat SEO illegaal?

Black-Hat SEO is in beginsel niet illegaal. Als er sprake is van bewuste misleiding of koppelingen met illegale praktijken dan kan het strafbaar zijn, in de meeste gevallen is het gewoon contraproductief voor de ranking van de website. In plaats van een meer voordelige ranking dalen webpagina’s in de zoekresultaten of ze worden compleet verbannen uit de lijst.

Black-Hat SEO algoritme updates

De Penguin update uit 2013 is een bekende aanpassing binnen het Google zoekalgoritme. Omdat deze update in eerste instantie geen naam had gekregen naast ‘webspam update’ vanuit Google werd er binnen SEO kringen gesproken van de ‘Titanic update’. Dit was vanwege de potentiële impact die deze aanpassing met zich mee zou brengen.

De Panda update van twee jaar eerder was in mindere mate gericht op misleidende methoden maar ging vooral over de kwaliteit van de website. In november 2021 vond de meest recente spam update plaats die link spamming een halt toe zou roepen.

Het is mogelijk dat een voormalige White-Hat SEO methode vanwege een update in het algoritme niet langer is toegestaan. In dat geval wordt de webmaster in de gelegenheid gesteld om de overtreding te herstellen. Anders kan het leiden tot een daling in de ranking of volledige verwijdering van de URL uit de Google database.

Dat het algoritme hierin neutraal is bleek toen een website van Google gestraft werd omdat deze niet langer voldeed aan de richtlijnen.

Handig artikel voor je?