Community

Community

Een community is een gemeenschap. Een groep mensen die overeenkomstige interesses of belangen hebben. Community building is het proces van bouwen aan een gemeenschap. Er zijn meerdere methoden en hulpmiddelen om gemeenschappen in te richten. Soms ontstaat een community organisch, ze kunnen ook aangewakkerd worden door ideële of commerciële doelen.

Kliekjes vormen

Mensen zijn groepsdieren die denken dat ze individuen zijn. Deze tegenstelling leidt tot het fenomeen community; een groep gelijkgestemden die juist individualiteit propageert. Je ziet gemeenschapsvorming al op school ontstaan. De ‘hippe’ kliek, de ‘nerds’ of de ‘buitenstaanders’.

Mensen kunnen tegelijkertijd onderdeel uitmaken van meerdere groepen. Zo kan iemand onderdeel uitmaken van een geloofsgemeenschap en tegelijkertijd overtuigd veganistisch zijn. Soms overlappen communities elkaar en soms lijken ze juist lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Social media community

Een duidelijk voorbeeld van community building is het vormen van groepen op social media. Een platform als Facebook was in eerste instantie bedoeld als manier om (voormalig) studenten met elkaar in contact te brengen. Toen het een wereldwijd fenomeen werd zouden de gemeenschappen veel meer bepaald worden op basis van interesses en overtuigingen.

Hoewel social media vaak in een negatief daglicht komen te staan zijn er zeker ook positieve aspecten van deze platformen te benoemen.

Zo kunnen klanten hun mening geven over producten en diensten, gebruikers die zich alleen voelen kunnen online sympathisanten vinden. Platformen als Indiegogo en GoFundMe maken gebruik van gemeenschappen om geld in te zamelen of de zichtbaarheid voor een product of project uit te breiden.

Een community kan geborgenheid bieden of gewoon informatie verstrekken aan de participant. Denk aan een forum van een software uitgever waarbij gebruikers elkaar helpen met tips en adviezen. Dit verlicht de taken van de helpdesk en het versterkt de band met het merk.

Gevaarlijke community building

Een gemeenschap kan zich vormen uit onvrede met de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn extremisten die zich afzetten tegen elementen in de maatschappij. De werving binnen dit soort groepen vertoont soms opvallend veel overeenkomsten met marketing in de commerciële sector.

Op het internet kan de anonimiteit een probleem vormen. Zo zijn er groepen die zich richten op kinderen maar volwassenen die zich voordoen als kinderen kunnen hier ook stiekem deel van uitmaken. Online moderatie en sociale controle is daarom van groot belang op het internet.

Anoniem internet

Anonymous is een voorbeeld van een community die niet echt een community is. Het betreft een collectief van activisten met uiteenlopende meningen, interesses en vaardigheden. Met name de hacktivisten baren opzien als ze inbreken op systemen van bekende organisaties uit protest of voor andere redenen.

De lijnen van links, rechts, rechtvaardig of gewoon tegendraads zijn niet duidelijk te definiëren. Het is een voorbeeld van een ‘vloeibare’ gemeenschap die niet een duidelijke vorm of centraal middelpunt kent.

Dit is een voortvloeisel van de connected community waarbij koppelingen op meerdere manieren gelegd kunnen worden afhankelijk van de betrokkenheid en het moment dat activiteiten plaatsvinden.

Handig artikel voor je?