Conversie paden

Conversie paden, wat zijn dat?

Hans en Grietje lieten een pad aan broodkruimels achter zodat ze wisten welke route ze hadden afgelegd. De term ‘breadcrumbs’ wordt ook online gebruikt voor een rij aan pagina’s die reeds bezocht zijn.

Bij conversie paden gaat het om de route die internetgebruikers afleggen om bij een bestemming te geraken. Door deze routes te analyseren kan omzet worden verhoogd of de functionaliteit van een website worden verbeterd.

Conversie paden in Google Analytics

Er zijn diverse analyse tools om gebruikersgedrag te indexeren en analyseren. Google Analytics behoort tot de meest populaire opties, niet in de laatste plaats omdat deze tools gratis te gebruiken zijn.

Met conversie paden is het mogelijk om het pad van onderzoek naar conversie te bepalen. Door de ‘touchstones’ ofwel tussenliggende stappen te analyseren kan het proces verbeterd worden voor toekomstige gebruikers of klanten.

Een conversie pad is niet noodzakelijk gekoppeld aan een specifiek persoon. Het is meer een set aan data om te analyseren, in context te brengen om daarmee optimalisaties door te voeren. Veel analytische data is niet te herleiden tot een individu, makers van analysetools hebben ook de verplichting om zich te houden aan de privacy wetgeving.

Wie heeft baat bij conversie paden?

Als een klant een product wil kopen dan kan de route naar aanschaf lang zijn. Wellicht omdat de consument eerst informatie wil opzoeken vanuit objectieve bronnen, het is ook mogelijk dat een webshop niet duidelijk is ingericht.

Met conversie paden is het mogelijk om na te gaan waar klanten obstakels tegenkomen én hoe deze obstakels worden overwonnen. De aanbieder kan de website aanpassen om het proces eenvoudiger en doeltreffender te maken.

Dan is er ook het commerciële aspect vanuit de aanbieder. Als 100 personen zoeken naar een product maar slechts 1 daarvan gaat tot aankoop over dan is er ergens iets mis. Als iemand zoekt naar een product is er sprake van intentie. De route van lead tot klant worden ook wel de verkooptrechter genoemd.

In de verschillende stappen vinden er ook meerdere conversies plaats. Door de conversie paden te analyseren is het mogelijk om een groter aantal leads tot klant te converteren.

Weg met broodkruimels

Toen de broodkruimels waren verdwenen wisten Hans en Grietje niet meer wat de weg naar huis was. Online zijn conversie paden met name van belang voor de aanbieders van producten en diensten. Via cookies kan de route worden vastgelegd maar dit is gebonden aan de privacy van de gebruiker.

Bij first party cookies betreft het informatie en acties op één domein, bij het gebruik van third party cookies is het mogelijk om internetgebruikers over meerdere pagina’s te volgen en voor een soms lange periode. Er worden echter steeds meer beperkingen gesteld wat betreft het vastleggen van deze informatie, zowel vanuit de wetgeving als door commerciële partijen.

Zo besloot Apple met de introductie van iOS 14 de tracking door partijen als Facebook aan banden te leggen. Bij iOS 15 werd zelfs een compleet nieuw privacy dashboard geïntroduceerd. Dit soort maatregelen hebben impact op de tracking van (individuele) gebruikers en de methoden die aanbieders kunnen toepassen om hun klanten te bereiken.

Handig artikel voor je?