Conversie percentage

Wat is conversie percentage?

Meer kliks was voor de dot-com bubbel dé graadmeter voor succes online. Als er maar veel mensen zouden klikken op hyperlinks dan kon je als bedrijf snel groeien. Omdat er geen duidelijk doel achter die kliks zat was er ook geen inkomstenmodel waardoor de bubbel uiteindelijk zou barsten. Sinds die tijd is de conversion rate of het conversie percentage de graadmeter geworden voor succes.

Wat is een conversie?

Een conversie is het veranderen van de status van een persoon naar een andere status. Dit kan een winkelende consument zijn die converteert tot een betalende klant. Het kan ook een voor de aanbieder onbekend persoon zijn die converteert tot een lead door zich aan te melden voor een nieuwsbrief.

De beoogde status is een conversie doel, het einde van een traject. Er kunnen meer opeenvolgende trajecten bepaald worden zoals het aanmelden voor een webinar om vervolgens een dienst af te nemen. Het aantal personen dat de beoogde handelingen uitvoert wordt in het conversie percentage berekend.

Waar komt het conversie percentage vandaan?

Een banner wordt 50.000 keer weergegeven, er wordt 200 keer op geklikt. Dan is het conversie percentage van deze banner 200 : 50.000 x 100 = 0,04%.

Dit lijkt een laag percentage, voor banners zal dit doorgaans toch als een hoge score worden beoordeeld voor banner interactie. Van deze 200 personen die klikken zullen er 30 zich aanmelden voor een offerte. Dat is dus 30 : 200 x 100 = 15%. Vervolgens is er weer een aantal ontvangers van deze offerte die zullen ingaan op het aanbod. Zo is er per schakel in de keten een conversie percentage te berekenen.

Analyse van de verkooptrechter

De verkooptrechter of sales funnel is een traject van mogelijk geïnteresseerde consument tot aan de uiteindelijke transactie.

Hier kan een conversie percentage aan gekoppeld worden als geheel maar ook zoals in de vorige paragraaf beschreven per onderdeel.

Door in iedere stap een conversie percentage te berekenen kunnen mogelijke knelpunten blootgelegd worden. Zo is het mogelijk dat een banner heel aantrekkelijk is om op te klikken, maar bezoekers melden zich vervolgens niet aan voor een offerte.

Wellicht is het voorstel niet aantrekkelijk of het aanmeldformulier is technisch niet in orde. Het is ook mogelijk dat er teveel stappen zijn om bij het eindpunt te geraken, dan moet de sales funnel als geheel worden aangepast.

Conversie percentage in de testfase

In eerste instantie was deze vorm van analyse voornamelijk bedoeld om achteraf te bepalen wat de succesfactor van een conversiedoel was. Later zou het ook vaker ingezet worden om vooraf testen uit te voeren om beslissingen te maken.

Denk aan de uitrol van een nieuwe feature binnen een beperkt gebied. Als het percentage positief uitvalt dan wordt de feature verder uitgerold, anders zal de impact beperkt blijven. Dit kan ook een onderdeel uitmaken van A/B testen.

Er zijn diverse software pakketten om het conversie percentage nauwkeurig te meten en verdere analyse uit te voeren.

Handig artikel voor je?