CPL

CPL, hoe zit dat?

Er zijn veel tools om leads te genereren, wegen de kosten eigenlijk wel tegen de baten op? De kosten per lead worden uitgedrukt in Cost Per Lead of CPL, een meetpunt dat in online marketing wordt toegepast.

Leads zijn consumenten die wel bekend zijn bij de aanbieder mag nog niet geconverteerd zijn tot klant. Het is van belang om nieuwe klanten te werven als ondernemer, dat hier marketing kosten mee gepaard gaan is vanzelfsprekend. Het is van belang om de CPL te bepalen, anders loopt de ondernemer het risico meer geld te investeren in acquisitie dan de winst die hier uit voortvloeit.

Wat kost een lead?

CPL staat voor de kosten per lead. Een lead is iemand met interesse die nog geen klant is. De drempel om iemand die een product niet kent te converteren tot iemand die interesse toont kan hoog zijn. Daarom worden leads als waardevol gezien in marketing.

Er is sprake van een contactpunt, de persoon is ontvankelijk voor de boodschap of het aanbod. Het is daarmee een belangrijke stap in de conversie trechter. Door de waarde van CPL te berekenen en dit naast de mogelijke opbrengst te leggen kan worden bepaald of de gemaakte kosten te verantwoorden zijn.

Als een Google Ads campagne 100 euro kost en 10 leads heeft opgeleverd, dan liggen de kosten per lead op 10 euro. Dit betekent echter niet dat alle leads uiteindelijk zullen converteren tot klant.

Welke meetpunten zijn er naast CPL?

Om potentiële klanten te bereiken zijn er meerdere mogelijkheden. Aan iedere keuze kan een waarde worden toegekend. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • CPM staat voor Cost Per Thousand. Dit staat voor de kosten per 1000 personen die een advertentie te zien krijgen.
  • CPC staat voor Cost Per Click. Dit staat voor de kosten van één persoon die op een koppeling klikt.
  • CPA staat voor Cost Per Action. Dit staat voor de kosten voor een specifieke actie of conversie.

 

Naarmate de actie meer specifiek wordt zullen de kosten normaal gesproken stijgen. Zo is de kans dat iemand op een banner klikt relatief beperkt, daarom wordt deze vorm van adverteren afgerekend per 1000 personen.

Een klik betekent dat de koppeling gezien wordt en dat de persoon interesse toont naar het aanbod. Dit is meer waardevol. Een actie kan een aankoop zijn, er zijn ook andere vormen van interactie. Denk aan het downloaden van een e-book of een registratie voltooien om een nieuwsbrief te ontvangen.

Voor wie is CPL geschikt?

Als je een webshop hebt met producten in een lage prijsklasse en kleine winstmarges, dan is CPL waarschijnlijk niet zo van belang. Je wilt in dit geval een persoon zo snel mogelijk converteren tot betalende klant. Bedrijven die langdurige klantrelaties willen opbouwen of luxe producten aanbieden tegen hogere prijzen zullen zeker rekening houden met de Cost Per Lead.

Handig artikel voor je?