Front-end

Front-end, wat wordt daarmee bedoeld?

Bij websites kan onderscheid worden gemaakt tussen front-end en back-end. Onder front-end wordt het deel van de website bedoeld dat zichtbaar is voor bezoekers, het back-end is het deel dat bezoekers niet kunnen zien maar wel van belang is voor de werking van een website.

Als het internet een auto zou zijn dan is het front-end het koetswerk van de auto en het back-end zou de motor zijn. De werkzaamheden bij het ontwerp van een website kunnen in deze twee categorieën verdeeld zijn, het is wel van belang dat deze twee elementen op elkaar afgestemd zijn.

Doorgaans zijn er drie disciplines te onderscheiden die elkaar kruisen in front-end design.

Front-end is het visuele deel van een website

Als je een website opent dan wordt er een grote hoeveelheid code geladen. De bezoeker ziet een pagina met tekst, afbeeldingen en andere visuele informatie. Dit wordt het front-end genoemd. Een deel van deze elementen is ontworpen door grafisch vormgevers, een deel wordt dynamisch opgebouwd uit code.

De samenhang van alle elementen bepaalt hoe effectief een pagina is. Daarbij zijn er diverse specialismen te onderscheiden:

  • De grafisch vormgever ontwerpt de visuele elementen van een website of webpagina.
  • De programmeur zorgt ervoor dat elementen op de juiste wijze worden geladen en weergegeven.
  • De UX designer zorgt ervoor dat de interactieve elementen van de website naar behoren werken.

 

Het is met name de derde specialist die een belangrijke spil vormt in het geheel. Zo kan een grafisch vormgever een ontwerp maken dat als afbeelding prachtig zou zijn maar als interactieve pagina niet functioneert. Een programmeur kan code schrijven die perfect voldoet aan de technische specificaties maar bezoekers kunnen er geen wijs uit. De UX designer moet ervoor zorgen dat een aantrekkelijk ontwerp toch functioneel is voor de bezoeker.

Wat dat betreft lijkt webdevelopment meer op computerspellen maken dan bijvoorbeeld een krant op papier samenstellen. Een webpagina zal namelijk voorzien zijn van interactieve elementen.

Wat is een goede front-end?

Of een front-end goed is wordt bepaald door meerdere factoren. Als eerste de doelstelling van de website of webpagina. Als het doel is de bezoeker zo snel mogelijk een product te laten kopen, dan zal het ontwerp en navigatie bijvoorbeeld voorzien worden van een ‘koop’ knop die direct verwijst naar een kassa pagina. Als het een blog betreft die inkomsten genereert uit banners advertenties, dan moet er sprake zijn van een hoog ‘doorklik’ gehalte.

Bezoekers moeten gestimuleerd worden om verder te klikken en de pagina niet af te sluiten. Front-end design is daarmee niet alleen functioneel van aard, het kan direct gerelateerd zijn aan marketing.

Welke vaardigheden heeft een front-end developer nodig?

Een front-end developer zal beter onderlegd zijn op technisch vlak dan op het gebied van design. Zo is er kennis nodig van bijvoorbeeld HTML, CSS en JavaScript. Naast technische expertise is er ook een goed gevoel voor usability nodig. De techniek moet namelijk vertaald worden naar een praktische toepassing.

Handig artikel voor je?