Gesponsorde content

Gesponsorde content, wat is dat?

Adverteren kan op verschillende manieren en in diverse media. Zo kan een bedrijf reclamespots laten maken voor uitzending op de radio of televisie, via banners online of een eigen kanaal op YouTube, om slechts enkele mogelijkheden te noemen.
Naast advertenties is er ook redactionele content. Dit zijn artikelen, video’s en andere mediatypen die gemaakt zijn door de redactie. Ergens tussen reclame en onafhankelijke journalistiek ligt gesponsorde content, een hybride vorm met diverse voordelen maar ook enkele valkuilen.

Hoe werkt gesponsorde content?

Een advertentie in de krant of een banner op een website is vrij eenvoudig te herkennen. Er staat soms bij dat het een advertentie betreft, zelfs wanneer dit niet het geval is kan er geen misverstand over bestaan dat het een betaalde promotie betreft. De adverteerder ontwerpt zelf de advertentie, bepaalt de boodschap en koopt advertentieruimte in. De redactie van de publicatie (krant/magazine) heeft geen invloed over de advertentie en weet ook niet welke adverteerders zichtbaar zijn op de site, in de krant of elders.

Bij gesponsorde content is minimaal de eindredactie op de hoogte van de adverteerder of sponsor. Dit is de organisatie die betaalt om content te plaatsen. De inhoud van het bericht kan aangeleverd worden of door de eigen redactie invulling worden gegeven. De content is niet direct een reclame uiting, er kan wel een wervende boodschap van uitgaan.

Advertorial

Een editorial is een redactioneel stuk, een advertentie wordt ingevuld door de adverteerder en een advertorial is gesponsorde content. De inhoud kan informatief zijn en een meerwaarde bieden voor de consument, de sponsor heeft betaalt om deze content te publiceren. Waar het zwaartepunt ligt kan verschillen per kanaal.

Objectieve berichtgeving bestaat niet

Een nieuwsbericht kan honderd procent feitelijk worden geschreven en toch subjectief zijn. Stel, een krant plaatst dagelijks artikelen over Palestijnen die gewelddadige acties uitvoeren.

Een andere krant plaatst dagelijks artikelen over Israëlieten die gewelddadige acties uitvoeren. Beide kranten houden zich strikt aan de feiten, toch zal de lezer een compleet ander beeld van de situatie krijgen.

Balans vinden in een nieuwsvoorziening kan een grote uitdaging zijn.

Bij gesponsorde content bepaalt de sponsor wat het onderwerp is, de redactie bepaalt de inhoud. De content creatie ofwel het schrijven, fotograferen of opnemen van audio en/of video kan door één partij worden uitgevoerd of in samenwerking. De sponsor kan vragen om een naamsvermelding of een verwijzing naar een specifieke website.

De hand bijten die je voedt

Normaal gesproken zal de redactie de sponsor niet tegen het zere been stoten. Zelfs als de publicatie inhoudelijk bij de feiten blijft is het mogelijk dat negatieve of kritische uitingen ten opzichte van de sponsor niet genoemd worden.

Regels omtrent gesponsorde content

De wettelijke regelgeving omtrent gesponsorde content wordt strenger, ook platformen en journalistiek georiënteerde websites geven in toenemende mate aan wanneer content gesponsord wordt. Het omgekeerde is ook van toepassing; omdat reclame uitingen zoals advertenties bij YouTube video’s voor kinderen niet langer toegestaan zijn, wordt content steeds vaker gesponsord om de boodschap bij de doelgroep te krijgen.

Handig artikel voor je?