H1 tag

Een H1 tag, wat is dat?

H1 tag is een HTML tag die een titel aangeeft op een webpagina. Er zijn in totaal 6 H-tags waarvan H1 als voornaamste tag wordt beschouwd en 6 als minst belangrijk. Doorgaans zal het formaat van de letters steeds kleiner worden naarmate het getal oploopt. De juiste formattering in HTML is als volgt:

Hoewel er in principe geen regels bestaan voor de inhoud van deze tags, zal er op een website doorgaans één H1 tag per pagina gebruikt worden.

Het belang van tags in HTML

H-tags worden voornamelijk gebruikt om titels en subtitels aan te duiden. Het stylesheet koppelt hier vervolgens een lettertype en fontgrootte aan. Zo kan een pagina snel op een overzichtelijke en aantrekkelijke wijze worden ingedeeld. Maar er is nog een belangrijke reden om gebruik te maken van H-tags, en dat is voor zoekmachine optimalisatie.

  • Een H1 tag zal doorgaans voor de titel van een pagina gebruikt worden
  • H2 tags voor subkoppen
  • H3 en verder kunnen ook gebruikt worden

De eerste twee zijn met afstand de voornaamste tags voor SEO. Ongeveer 80 procent van alle zoekresultaten op de eerste resultaatpagina in Google maken gebruik van een H1 tag.

Best practices van H1 tags

Er bestaan geen harde regels bij het gebruik van H1 tags, er zijn wel richtlijnen die een positieve invloed kunnen hebben op de ranking in de SERPs (Search Engine Result Pages):

  • Gebruik maximaal één H1 tag per pagina. Meer is toegestaan, maar dit kan de invloed van ieder afzonderlijk woord in het zoekalgoritme doen afnemen. Hoewel het strikt genomen geen titel van de pagina hoeft te zijn, zal de inhoud doorgaans wel deels of volledig overeenkomen.
  • De tekst dient beschrijvend te zijn, een korte samenvatting van de pagina zonder alle details prijs te geven. Er is geen harde limiet op het aantal karakters, tussen 20 en 70 karakters wordt aanbevolen.
  • De tekst moet opvallen, bijvoorbeeld met een grote, dikke letter op een prominente positie.

Zijn H-tags nog steeds van belang voor SEO?

In de beginjaren van zoekmachines waren de algoritmen relatief eenvoudig van opzet. Harde cijfers en toetsbare data werden gebruikt om de positie in de zoekresultaten te bepalen.

Het uitlezen van metadata was hierbij een belangrijke factor. Een H1 tag gaf de titel aan, een goed gekozen titel met de juiste keywords kon van groot belang zijn voor de ranking in Google. Tegenwoordig wordt er veel meer data verzameld, waarbij context een veel grotere rol is gaan spelen.

Naast een hogere relevantie voor de gebruiker ligt het risico op misbruik lager. Het is lastiger geworden om webcrawlers om de tuin te leiden met een aantrekkelijke titel, de rest van de pagina wordt ook getoetst op kwaliteit en inhoud. Toch blijft de H1 tag nog steeds van belang.

Een goede paginatitel biedt de gebruiker direct informatie over de pagina in kwestie, en kan aanzetten tot klikken. De verschuiving van zoeken door machines naar zoeken door mensen betekent dat een pakkende titel het verschil kan maken tussen een pagina die bestaat, en een pagina die bezocht wordt.

Handig artikel voor je?