Heading tags, wat zijn dat? #

Heading tags zijn HTML tags die lopen van H1 tot H6. Het is een hulpmiddel om structuur en overzichtelijkheid op webpagina’s te bevorderen. Daarnaast worden met name H1 en H2 tags als waardevol gezien voor zoekmachine optimalisatie.

Technisch of visueel element? #

Web design staat voor het visuele ontwerp van een website, web development staat voor de code om de website operationeel te maken. Heading tags vallen onder het technische deel van de pagina, dat de visuele weergave hierdoor beïnvloed wordt staat hier los van.

Stel; een tekstblok bevat een woord dat extra moet opvallen. Een H-tag staat ingesteld als vetgedrukt. Toch is het niet de bedoeling om deze tags binnen alinea’s te gebruiken voor individuele woorden. Het zullen altijd vrij korte titels en subtitels zijn. Voor visuele elementen worden tags als bold of italic gebruikt. Er is geen restrictie in het aantal karakters, al wordt het gebruikt van Heading tags voor langere tekstfragmenten afgeraden.

Hoewel er 6 Heading tags mogelijk zijn, worden in praktijk H1 en H2 het meeste gebruikt, waarvan de H1 tag slechts eenmaal per pagina en subkoppen worden met H2 aangeduid. Voor langere teksten is het ook vrij gebruikelijk om H3 tags in te zetten om onderwerpen verder op te splitsen, H4, H5 en H6 komen in praktijk zelden voor. De standaard structuur is dus:

H1: De titel en/of hoofdonderwerp
H2: Subtitels van één of meerdere alinea’s op een pagina.
H3: Verdiepende secties onder een subonderwerp.

Veel bezoekers ‘scannen’ een pagina op het internet, zeker wanneer het langere pagina’s betreft. Door visueel opvallende subtitels te gebruiken die duidelijk en aansprekend zijn wordt de bezoeker gestimuleerd om de onderliggende informatie daadwerkelijk te lezen.

Heading tags voor SEO #

Het zoekalgoritme van Google kent honderden criteria om een webpagina een plekje in de zoekresultaten toe te kennen. Het is niet nodig om al deze criteria te kennen, Google geeft ze ook niet prijs. Door rekening te houden met de meest zwaarwegende meetpunten kan een webpagina snel stijgen in de ranking. Blacklinks spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol, ook de lengte van een pagina telt mee. Heading tags behoren tot de criteria die van belang zijn binnen zoekmachine optimalisatie. De invloed van deze tags op de ranking is lastig te bepalen, maar omdat ze relatief weinig tijd en moeite kosten om te implementeren zullen ze doorgaans deel uitmaken van een complete SEO strategie zoals online marketing experts deze ontwikkelen.

CSS om de weergave te bepalen #

Omdat de Heading tags inhoudelijk van belang zijn, moeten ze ook in het oog springen. Dit is mogelijk met alternatieve lettertypes, een grotere fontgrootte of een vetgedrukte variatie op de standaard tekst. Binnen een CSS (Cascading Style Sheets) kunnen standaard instellingen bepaald worden. Wanneer een H-tag wordt gebruikt zal direct de juiste formattering toegepast worden.

Standaard zal de H1 tag de grootste zijn, iedere volgende tag zal kleiner worden. De andere instellingen zijn meestal hetzelfde, dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Handig artikel voor je?
Updated on augustus 31, 2021