Impressies

Impressies, wat zijn dat?

Je kunt maar eenmaal een eerste indruk maken. Dit is een advies dat voor vele zaken van toepassing kan zijn. Een eerste date, een sollicitatiegesprek of de homepage van een website Het Engelse woord voor ‘indruk’ is ‘impression’. Bij online marketing en analyse staat impressie doorgaans voor de weergave van een pagina. Er zijn verschillende manieren om impressies te tellen, wat weer van invloed kan zijn op zowel de zichtbaarheid van de pagina als de kosten voor advertentie weergaven.

Wat is een impressie op internet?

Er zijn verschillende situaties waarin de term ‘impressie’ wordt gebruikt. Het kan van toepassing zijn op de weergave van een webpagina, in SEO staat het voor de weergave van een URL in de zoekresultaten. In het laatste geval betekent een weergave nog geen bezoek aan de achterliggende pagina. Dit maakt impressie in zoekresultaten minder waardevol, een klik heeft meer ‘gewicht’. Daardoor is de CTR ofwel Click Through Rate met name van belang voor zoekmachine optimalisatie.

Impressies en views

Als een SEO expert met zekerheid verkondigt de definitie van een online marketing term te weten, dan moet je eigenlijk al twijfelen aan de expertise van deze persoon. Er zijn namelijk veel vaktermen die regelmatig door elkaar worden gebruikt, een overlappende betekenis hebben of in de vertaling een andere uitleg krijgen.

Impressions (impressies) en views (weergaven) zijn twee termen die zich voor meerdere interpretaties lenen. In basis wordt ‘impression’ vaak uitgelegd als een element dat wordt geladen terwijl een view een pagina betreft die wordt weergegeven. Content opvragen van de server is niet hetzelfde als het daadwerkelijk zien van deze content.

CPI en CPM

De afkorting CPI staat voor Cost Per Impression. it is een meetpunt om advertentiekosten te berekenen. Omdat impressies of views relatief weinig waarde bezitten wordt er meestal met Cost Per Mille of CPM gerekend. Het betreft hier 1000 impressies ofwel weergaves. Uiteraard betekent een weergave nog niet dat de boodschap ook gezien wordt.

Wanneer een banner advertentie bijvoorbeeld lager op een pagina staat die langer is dan één scherm. De pagina als geheel wordt als een impressie geteld, ongeacht welk deel van deze pagina zichtbaar is. Daarom wordt er meer waarde gehecht aan interacties zoals klikken. Dit heet Cost Per Click ofwel de kosten voor een klik op een link of banner.

Impressies in Google

De weergave in de zoekresultaten van Google zijn technisch gesproken impressies, hiervoor worden geen kosten berekend. Dit is niet het geval bij gesponsorde links. Wanneer er standaard bedrijfsinformatie wordt weergegeven bij een zoekresultaat, informatie die eenvoudig via de bedrijfspagina gekoppeld aan een Google account kan worden toegevoegd, dan worden hier geen kosten voor berekend. Dit kan wel het geval zijn wanneer iemand klikt op een telefoonnummer of weblink in een betaalde plaatsing. In het bieding systeem  kan de adverteerder limieten stellen om niet boven een budget uit te komen in het geval van hoge interactie. Bij het tellen kunnen er per functie in Google andere definities voor impressies gehanteerd worden.

Zo is er onderscheid te maken tussen een zoekresultaat in het algemeen en een zoekresultaat dat specifiek wordt gezien. Stel; een URL wordt pas op de derde SERP (Search Engine Result Page) weergegeven. Als de gebruiker niet zover komt wordt dit niet geteld in de Google Webmaster Tool.

Handig artikel voor je?