Internet of Things

Internet of Things

Het ‘Internet der Dingen’ of in het Engels ‘Internet of Things’ is een verzamelnaam voor alle producten en diensten die gebruik maken van een internetverbinding om te functioneren. Daarbij ligt de nadruk op connectiviteit, dit wil zeggen dat applicaties samenwerken om meer geavanceerde functionaliteit mogelijk te maken. Internet of Things wordt vaak afgekort tot IoT en is nauw verwant met smart home, domotica en huisautomatisering.

Alles is gekoppeld

In 1982 werd een cola machine binnen de Carnegie Mellon universiteit aangepast om door te geven wat de temperatuur was en de voorraad status binnen het netwerk. Dit is een vroeg voorbeeld van Internet of Things technologie. In 1991 verscheen een academisch onderzoek waarin computertechnologie voor de 21ste eeuw voorspeld werd. Het concept uit 1982 zou later toegepast worden in een ‘smart’ koelkast die automatisch producten kan bestellen op het moment dat ze op zijn. De term ‘Internet of Things’ dateert uit 1999 en komt van Kevin Ashton die bij het bedrijf Procter & Gamble werkte. Zelfs spreekt hij overigens liever van ‘Internet for Things’.

Wat zijn Internet of Things dingen?

Er is geen specifieke definitie van een ‘ding’, er zal altijd een software component aanwezig zijn met mogelijk ook hardware. Sommige apparaten kunnen autonoom functioneren, toch zal er altijd een zekere vorm van connectiviteit bestaan. Binnen een smart home kunnen deze ‘dingen’ bijvoorbeeld zijn:

  • Verlichting
  • Raamdecoratie
  • Luidsprekers
  • Alarmsysteem
  • Robot stofzuiger

 

Naast apparaten die een duidelijke functie vervullen in huis zoals een slimme lamp, kunnen sensoren die bijvoorbeeld licht, wind of beweging constateren een belangrijke rol vervullen binnen een IoT systeem.

Is het Internet of Things veilig?

Alle diensten die verbinding maken met het internet zijn gevoelig voor misbruik. Dit kan op het niveau van code zijn, denk aan exploits in de software waar hackers misbruik van kunnen maken. Maar ook ‘social hacking’ waarbij mensen zich uitgeven voor iemand anders of informatie afhandig maken van gebruikers. Hoewel IoT nooit honderd procent veilig zal zijn worden er wel diverse technologieën toegepast om de privacy en veiligheid van de gebruikers te waarborgen.

IoT en privacy

Een zorg van zowel gebruikers als privacy experts is het registreren en opslaan van informatie. Denk bijvoorbeeld aan een smart speaker die spraak opneemt en opslaat. In principe zou opname functionaliteit alleen moeten werken als er bewust een commando wordt uitgesproken, dit betekent wel dat het systeem continu moet luisteren naar dit commando. Sinds de introductie van dergelijke producten zijn de methoden aangepast zodat er een hogere mate van privacy gewaarborgd kan worden. Toch zal de gebruiker met Internet of Things toepassingen altijd rekening moeten houden met data die bewust en onbewust verzameld wordt.

Voor binnen en buiten de woning

Waar domotica zich vooral richt op applicaties binnen de woning, is het de communicatie naar buiten die het Internet of Things zo veelzijdig maakt. Zo kan binnenshuis de verwarming worden gekoppeld aan de voordeur. Als iemand het pand verlaat kan de thermostaat omlaag gaan. Het is ook mogelijk dat er bij een ongeval in huis een hulpdienst direct wordt ingeschakeld. Via smartphones en apps kunnen diensten op afstand bediend worden, denk aan een beveiligingscamera die vanaf een andere locatie bekeken wordt nadat er een notificatie is verzonden.

Handig artikel voor je?