Keyword stuffing

Wat is Keyword stuffing?

Keyword stuffing is een vorm van zoekmachine optimalisatie waarbij zoekwoorden worden opgenomen in de metadata van websites, met als doel een hogere positie te realiseren in de zoekresultaten. Deze praktijk behoort tot Black Hat  SEO en is niet toegestaan volgens de richtlijnen van zoekmachines. Hoewel het gebruik van relevante  zoektetmen nog steeds een belangrijk deel uitmaakt van SEO, kan het bewust manipuleren van het zoekmachine algoritme tot penalties leiden zoals het verwijderen van pagina’s uit de database.

Metadata als lokkertje voor zoekmachines

Een bezoeker van een pagina leest de beschikbare informatie anders dan een webcrawler. Om het zoekmachine algoritme zo efficiënt mogelijk te laten functioneren haalt de crawler informatie uit de metadata. Hier worden tags geplaatst die de gebruiker niet ziet, maar wel relevant zijn voor de informatie op de pagina. Als de pagina bijvoorbeeld hoofdzakelijk over keyword stuffing gaat, dan zal deze term worden opgenomen in de metadata. In een ideale situatie betreft het een uitstekende samenwerking tussen de exploitant van de zoekmachine en de uitgever van de website. De webcrawlers zien direct waar de pagina over gaat, en kan zo relevante zoekresultaten  laten zien aan de gebruiker.

Misbruik van populaire tags

Omdat de inhoud van de metadata zo zwaar woog in het bepalen van de zoekresultaten, begonnen diverse SEO experts met het ‘volproppen’ van de metadata met populaire zoekwoorden, ongeacht de relevantie voor de pagina. De meest populaire zoektermen werden in de metadata geplaatst, zo kwamen de pagina’s hoger in de zoekresultaten waardoor ze veel kliks konden genereren. Pas na het bezoeken van de pagina bleek dat het onderwerp en de inhoud nauwelijks of in zijn geheel niet overeenkwam met de zoekopdracht. Aangezien veel webpagina’s specifiek ingericht zijn op het genereren van kliks en bezoekersaantallen was het niet van belang of de bezoeker de gewenste informatie kon vinden. Voor de zoekmachine en de eindgebruiker was dit wel erg vervelend.

Einde aan Keyword stuffing

Zoekmachine aanbieders zoals Google zagen dat de toetsing op keywords te vaak niet het gewenste resultaat opleverde. Dit geldt zowel voor de metadata als on-page Keyword stuffing. Zo kunnen specifieke woorden genoemd worden in de tekst, of verborgen aanwezig zijn door bijvoorbeeld een zwarte tekst op een zwarte achtergrond te plaatsen. Het zoekalgoritme werd aangepast, de Google Florida update in 2003 luidde een nieuw tijdperk in. Het waren met name de updates in 2011 (Panda) en 2013 (Hummingbird) die korte metten maakte met deze praktijk. Niet alleen werd metadata niet langer geïndexeerd en gewogen voor de ranking in de zoekresultaten, websites die er gebruik van maakte kelderden genadeloos in de SERPs. Ook grote bedrijven moesten flinke klappen incasseren, zelfs sites van Google zelf werden penalties opgelegd.

Nieuwe manier van zoekmachine optimalisatie

Zoekalgoritmes worden steeds beter in contextueel zoeken, naast zoeken naar specifieke keywords worden volledige pagina’s geanalyseerd inclusief context en synoniemen. Daarmee is er meer ruimte voor een ‘natuurlijke’ manier van schrijven zonder overmatig gebruik van zoektermen. Sterker nog; pagina’s die overmatig vaak dezelfde termen gebruiken kunnen juist lager scoren in de ranking. Het gebruik van zoektermen zal niet verdwijnen, er is nu wel een duidelijke focus op relevantie en context.

Handig artikel voor je?