KPI

KPI, wat is dat?

Prestaties op zich hebben weinig betekenis. Een KPI moet in context worden geplaatst.
Zo is de tijd die iemand doet om 100 meter te rennen pas indrukwekkend als je weet welke tijd andere renners neerzetten.

Als de omzet van een bedrijf 1 miljoen is in 2021 kan dat positief of negatief zijn, als je weet dat het een jaar eerder 2 miljoen was dan is het waarschijnlijk geen prestatie om vrolijk van te worden.

KPI staat voor een variabele waaraan is af te lezen of een organisatie op de juiste koers ligt ten opzichte van de doelstellingen die bepaald zijn.

Waar staat het voor?

Key Performance Indicator, Kritieke Prestatie Indicator of Kritische Prestatie Indicator, het zijn allemaal termen die hetzelfde betekenen. De Engelstalige term werd voor het eerst gebruikt door D. Ronald Daniel en Jack F. Rockart in 1961.

In 1995 zouden James A. Johnson en Michael Friesen het principe toepassen op diverse sectoren. Een KPI moet van groot belang zijn voor de organisatie. Het dient tevens gekoppeld te zijn aan de prestaties van de onderneming. De indicator geeft het succes en de voortgang van een project aan.

SMART KPI

In veel gevallen worden KPI’s bepaald door het SMART-principe toe te passen:

  • Specifiek: De doelstelling moet eenduidig zijn.
  • Meetbaar: Er moeten meetbare voorwaarden gedefinieerd worden.
  • Acceptabel: De uitkomst moet acceptabel zijn voor de directie of de doelgroep.
  • Realistisch: Het doel moet daadwerkelijk haalbaar zijn.
  • Tijdgebonden: Er zal een tijdsduur bepaald moeten worden om het doel te bereiken.

 

Hoewel KPI’s op gestandaardiseerde wijze gedefinieerd kunnen worden zal er voor iedere organisatie een unieke set aan indicatoren bepaald worden. Door eerst doelen te definiëren kunnen hier weer KPI’s uit voortvloeien.

SEO KPI

Internet is een medium dat zich bij uitstek leent voor metingen. Er is enorm veel data die verzameld kan worden. Dit betekent dat er volop mogelijkheden zijn om KPI’s te bepalen. Daarbij is er wel het risico dat er zoveel meetpunten bestaan dat het bepalen van de voornaamste indicatoren niet altijd voor de hand ligt.

Daarom is het van belang dat een onderneming bepaalt wat de hoofddoelen zijn als organisatie of voor de website die geëvalueerd wordt. Er kunnen hiervoor vier verschillende dashboarden worden ingezet:

  • Strategisch
  • Analytisch
  • Operationeel
  • Informatief

Verschil tussen KPI en CSF

Naast Key Performance Indicator is er ook nog de Critical Success Factor ofwel de Kritieke Succes Factor. Bij KPI’s wordt bepaald in hoeverre een organisatie op weg is om haar doelstellingen te behalen, bij CSF’s gaat het om een element dat noodzakelijk is om een doelstelling te behalen. In het eerste geval gaat het om de uitkomsten of prestaties die vereist zijn om een uitkomst als geslaagd aan te merken terwijl het in het tweede geval gaat om de middelen die nodig zijn om tot die uitkomsten of prestaties te geraken. Er zal dus wel een verband bestaan maar deze termen hebben niet dezelfde betekenis.

Handig artikel voor je?