Linkjuice, wat is dat? Het internet is een verzameling van koppelingen ofwel links. Er zijn koppelingen binnen een site of vanuit andere sites. Als een website met deze koppeling een SEO waarde overdraagt aan de andere pagina dan wordt dit linkjuice genoemd.

De wijze waarop deze waarde wordt bepaald is complex, daarnaast heeft deze methode niet langer de waarde die het had tijdens de introductie van de Google zoekmachine.

Waar komt linkjuice vandaan? #

PageRank was het eerste zoekalgoritme van Google, het werd voor een deel gebaseerd op de technologie die ook word toegepast in de Chinese zoekmachine Baidu.

Om zoekresultaten een positie te geven op de zoekresultaten pagina (SERP) werd niet alleen gekeken naar de bestemming maar ook naar de bronverwijzingen. Als honderd externe websites verwijzen naar een link dan heeft deze pagina meer ‘waarde’ dan wanneer er tien websites naartoe verwijzen.

Dit principe bleek fraudegevoelig te zijn. Door sites online te plaatsen met als enige doel links naar andere pagina’s te creëren werden de zoekresultaten gemanipuleerd.

Linkbuilding via linkfarms en link exchanges kunnen als Black Hat SEO worden gezien wat buiten de richtlijnen van Google valt. Door naast kwantiteit ook naar de kwaliteit van de bron te kijken kan een betere afweging worden gemaakt. Dat is in het kort de reden waarom linkjuice is ontstaan.

Overdragen van autoriteit #

Als de link op de juiste wijze tot stand is gekomen en vanaf een betrouwbare website komt dan kan er linkjuice worden overgedragen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden zoals:

  • De pagina’s moeten onderling over soortgelijke onderwerpen gaan.
  • De bron moet een zekere autoriteit hebben.
  • De bronsite mag niet overdadig veel externe links bevatten.
  • Websites die vaak op social media worden genoemd hebben een hogere status.

 

Pagina’s die niet betrouwbaar zijn of links die tegen betaling geplaatst zijn zullen geen linkjuice genereren. Ook als koppelingen voorzien zijn van een ‘nofollow’ tag tellen ze niet mee. Als een link geen nofollow tag heeft maar staat op een pagina die niet toegankelijk is voor webcrawlers dan zal er automatisch ook geen linkjuice worden overgedragen.

Denk bijvoorbeeld aan een uitgaande koppeling op een pagina in een betaalomgeving.

Van link juice naar link equity #

Tegenwoordig wordt vaker de term link equity gebruikt wat duidt op de waarde die de koppeling vertegenwoordigt. De strekking van dit begrip is hetzelfde, via een koppeling wordt een deel van de status en SEO waarde overgedragen via de link.

Deze manier van zoekmachine optimalisatie wordt nog steeds toegepast al is de waarde hiervan wel afgenomen. Er zijn namelijk een groot aantal andere criteria om de ranking in zoekmachines te bepalen waarvan enkele recente toevoegingen behoorlijk wat impact hebben. De standaard afweging op basis van backlinks is minder invloedrijk dan voorheen.

Hoewel backlinks nog steeds waarde hebben voor bezoekers is de impact op de ranking in zoekmachines beperkt. Voor SEO zijn er factoren die zwaarder wegen.

Handig artikel voor je?
Updated on november 23, 2021