Metatags

Metatags, wat zijn dat?

Metatags zijn beschrijvende elementen op een internetpagina die onzichtbaar zijn voor bezoekers en dienen om zoekmachines informatie te geven over de pagina.

Het meest bekende meta element is het zoekwoord of keyword. Dit zijn metatags die informatie geven aan webcrawlers om de betekenis en context van een HTML pagina aan te duiden.

Het keywords attribuut werd populair rond 1995 toen zoekmachines waaronder AltaVista en Infoseek de functionaliteit zouden opnemen in hun zoekalgoritme. Lees meer in dit artikel

Waar bestaan metatags uit?

In praktijk bestaan metatags vaak uit trefwoorden die relevant zijn voor de inhoud van een webpagina.

Bij het maken van een HTML pagina is er binnen het CMS een veld aanwezig om metatags toe te voegen, ook online platformen als YouTube laten uploaders keywords toevoegen om de vindbaarheid te verhogen. Dit zijn optionele velden die niet verplicht zijn om in te vullen.

Title tag en description

Er zijn twee elementen die wel zichtbaar zijn voor gebruikers maar niet op de pagina zelf en dat zijn de title tag en description.

  • De title tag is de titel die wordt weergegeven in zoekmachines, dit hoeft niet dezelfde tekst te zijn als de H1-tag. In praktijk zullen hier overigens vaak wel dezelfde titels voor gebruikt worden.
  • De description of beschrijving geeft in het kort aan wat de inhoud is van de pagina. In tegenstelling tot metatags, wat voornamelijk individuele woorden of termen zijn, is de beschrijving geformuleerd als zin die duidelijk leesbaar is voor gebruikers.

Richtlijnen voor metatags

De functie van metatags is duidelijk; webpagina’s beter vindbaar maken door beschrijvende termen aan een HTML pagina toe te voegen.

SEO specialisten maakten hier misbruik van door populaire zoektermen in dit veld op te nemen die verder niet relevant waren voor de pagina. Zo kwamen er pagina’s hoog in de zoekresultaten te staan die niet relevant waren voor de zoekopdracht. Google heeft het zoekalgoritme aangepast op deze Black-Hat SEO praktijken.

Zijn metatags belangrijk?

Het belang van metatags is in de loop der jaren afgenomen omdat webcrawlers steeds meer informatie van de pagina’s verzamelen. De noodzaak voor eenvoudige informatie in de HTML code om te bepalen waar een pagina over gaat is aanzienlijk minder omdat het nu mogelijk is om volledige pagina’s te scannen.

Toch wordt metadata nog steeds vaak gebruikt, de effectiviteit van metatags en invloed op de zoekresultaten is niet eenvoudig om te bepalen omdat het zoekalgoritme honderden meetpunten bezit. Het is wel vast te stellen dat webcrawlers steeds minder ‘hulp’ nodig hebben omdat ze steeds beter de daadwerkelijke HTML pagina’s kunnen analyseren.

Een onderzoek uit 2007 wees uit dat de invloed van metatags op de zoekresultaten verwaarloosbaar is, Google gaf in 2009 al aan er geen gebruik van te maken om de zoekresultaten weer te geven.

Yahoo! gaf aan het als ondersteunende factor te beschouwen. Hoewel de meta tag in principe dus geen functionaliteit meer zou bezitten kiezen nog steeds veel SEO specialisten om toch keywords in de HTML code op te nemen.

Handig artikel voor je?