On-page SEO

On-page SEO, wat bedoel je daarmee?

On-page SEO staat voor het optimaliseren van webpagina’s met als doel de ranking in zoemachines te verbeteren. Zo wordt de vindbaarheid van de pagina vergroot en zal deze meer bezoekers trekken. SEO is de afkorting voor Search Engine Optimization ofwel zoekmachine optimalisatie en richt zich specifiek op het zoekalgoritme zoals deze gebruikt wordt voor bijvoorbeeld Google, Bing, en Yahoo.

Elementen van On-page SEO

Omdat het zoekalgoritme evolueert zullen On-page SEO elementen ook veranderen. Dit zijn enkele vaak toegepaste methoden die (nog steeds) werken volgens zoekmachine experts:

  • Het gebruik van aansprekende woorden en termen die relevant zijn voor het onderwerp.
  • Langere pagina’s scoren over het algemeen beter dan korte teksten.
  • Rich media content zoals afbeeldingen en video, hier kan ook via een specifieke tab naar gezocht worden in de zoekmachine voor een verhoogde zichtbaarheid.
  • Pagina’s die snel laden.
  • Pagina’s die geoptimaliseerd zijn voor mobiele apparaten.

Metadata telt niet meer voor het zoekalgoritme omdat er teveel misbruik van werd gemaakt. Dit wordt ‘keyword Spamming’  genoemd.

Verschuiving naar synoniemen en semantisch zoeken

Toen zoekmachines nog relatief nieuw waren, moesten gebruikers zich aanpassen op de rigide wijze waarop pagina’s geïndexeerd werden. De spelling moest kloppen, er was geen hulp zoals “bedoelde je dit?” en zinnen of termen moesten in de juiste woordvolgorde geschreven worden. Zo ontstond een ‘zoekmachine taal’ met kromme termen en een specifieke syntax, die was op computer logica gebaseerd in plaats van menselijke communicatie. Als een vicieuze cirkel werd On-page SEO afgestemd op deze wijze van indexering, waardoor teksten soms onleesbaar waren voor bezoekers. Alle elementen werden geoptimaliseerd in dienst van het zoekalgoritme, niet voor de bezoeker.

Google en consorten zagen dat “Black Hat” SEO specialisten de ranglijsten op de zoekresultaten pagina’s aan het manipuleren waren, waardoor pagina’s met minder relevantie toch bovenaan kwamen te staan. Dit was niet alleen nadelig voor de gebruiker, maar ook voor de aanbieder van de zoekmachine. Als de gebruiker geen antwoord krijgt op de vraagstelling, dan deugt de zoekmachine niet. Via updates in het zoekmachine algoritme zoals de Panda en Hummingbird updates werd misleidend gebruik van On-page SEO genadeloos afgestraft, wat in de online marketing sector ook wel “Mobilegeddon” wordt genoemd. Sites die volgens rigide regels zijn ingericht kelderden in de zoekresultaten.

Het zoekalgoritme is verder uitgebreid met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie waarmee context steeds belangrijker wordt. Ook het gebruik van synoniemen is sterk verbeterd. Wanneer iemand zoekt op “nieuwe Apple smartphone” kunnen de eerste resultaten woorden bevatten als “iPhone”, “iOS” of een jaartal. Hoewel deze woorden niet voorkomen in de zoekopdracht zijn de pagina’s relevant op basis van context.

Optimaliseren voor iedere zoekmachine?

Omdat Google (95.6%) veruit de meest gebruikte zoekmachine is in de westerse wereld, heeft het geen significante meerwaarde om naast Google ook voor andere zoekmachines te optimaliseren. Hoewel er subtiele verschillen bestaan tussen de verschillende zoekalgoritmen zullen de meeste optimalisaties voor Google ook effect hebben op bijvoorbeeld Bing en Yahoo.

Er zijn nog steeds veel pagina’s die gebruik maken van objectief bepaalde On-page SEO methoden die inmiddels achterhaald zijn. Niet alleen kan dit de ranking negatief beïnvloeden, het kan daarnaast een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring.

 

Handig artikel voor je?