Page title

Page title

Page title in termen van zoekmachine optimalisatie is niet hetzelfde als de titel van een webpagina. De twee afzonderlijke titels kunnen wel dezelfde inhoud bevatten. Dit is een tegenstrijdigheid waar nogal eens verwarring over bestaat. En terecht, want in andere media wordt dit onderscheid niet gemaakt. Of wel? Want er zijn wel degelijk boeken en films die naast een hoofdtitel gebruik maken van een subtitel.

In het kort staat de page title voor de titels zoals deze in zoekmachines wordt weergegeven terwijl de H1 titel de tekst is die zichtbaar is op de webpagina. Dit kunnen dezelfde teksten zijn maar dit hoeft niet. Er zijn verschillende redenen om extra aandacht te besteden aan een geoptimaliseerde tekst voor weergave in zoekmachines.

Waarom zijn de page title en H1 titel niet altijd hetzelfde?

Het eenvoudige antwoord is; omdat de doelgroep  afwijkt. Iemand die in Google op zoek is naar een antwoord op een vraag, is op een andere wijze betrokken bij het onderwerp dan een persoon die zich reeds op de pagina bevindt.

Zie het als iemand die in een winkelstraat staat of in de winkel staat. De persoon die zoekresultaten voorgeschoteld krijgt staat nog ‘buiten’ en heeft een reden nodig om op de link te klikken. Deze titel dient daarmee wervend van toon te zijn. Ook zullen er andere zoekresultaten worden weergegeven die concurreren met de page title. Dan is er nog de H1 titel die op de webpagina wordt weergegeven. De bezoeker heeft in dit geval reeds de intentie om de pagina te lezen en wellicht al kennis van het onderwerp. De woordkeuze kan daarom afwijken.

Pagina titels voor zoekmachines

Naast de intentie van een page title zijn er ook andere criteria waar een goede titel aan moet voldoen. Zo is het beter om een beperkt aantal karakters te gebruiken. De focus woorden dienen zoveel mogelijk vooraan te staan. Er kan namelijk een deel van de titel tekst wegvallen, het is dan van belang dat de voornaamste woorden zichtbaar zijn.

Dit is overigens niet direct een SEO  methode omdat de inhoud van de page title niet meetelt in het zoekalgoritme. Maar indirect kan meer kliks zorgen voor een hogere ranking. In de formulering moet een deel van het antwoord op de vraag worden opgenomen zonder het complete antwoord te geven. Het is daarmee naast informatief ook een marketing instrument.

Standaard pagina titel

De page title wordt toegevoegd aan de metadata van de pagina. Wanneer hier geen specifieke informatie wordt ingegeven zal de informatie van de H1 tag worden overgenomen. Dit hoeft geen bezwaar te zijn als deze tekst ook voor zoekmachine resultaten effectief is.

Onder de page title is ruimte voor een aanvullende beschrijving die als subtitel gezien kan worden, dit kan een fragment uit de tekst op de pagina zijn. Het kan voordeel bieden om een titel na publicatie te optimaliseren, de oorspronkelijke tekst is niet direct bepalend voor de uiteindelijke ranking of de populariteit van de pagina.

Handig artikel voor je?