Permalinks

Permalinks, wat zijn dat?

Veel websites zijn dynamisch van aard, dit betekent dat de informatie wordt geladen op het moment dat er een aanvraag wordt gedaan. Voor Web 2.0 waren pagina’s doorgaans statisch met dezelfde content tenzij de webmaster de HTML pagina handmatig zou aanpassen. Koppelingen die permanent van aard zijn worden permalinks genoemd. Maar hoe permanent zijn deze links en de inhoud van de pagina?

Permalinks op blogs

Web 2.0 heeft een meer interactieve en dynamische vorm van het internet ingeluid. In plaats van een pagina die er altijd hetzelfde uitziet kwamen er meer mogelijkheden om pagina’s dynamisch aan te passen en in te delen. Dit betekende in praktijk dat websites bij ieder bezoek anders konden zijn wat betreft inhoud. Met name bij blogs waarbij er vaak updates gepubliceerd werden bleek het lastig om berichten te bekijken. Als de bezoeker een dag later op de blog kwam waren veel berichten weer uit het zicht. Een oplossing hiervoor was het gebruik van permalinks, permanente koppelingen naar deze berichten die gebruikers konden bewaren of delen zonder verloren te gaan in een zee aan nieuwe content.

Leesbare links

Op zich is een permalink niet zo bijzonder. Een URL met domeinnaam+extensie/home is een voorbeeld van standaard webpagina indeling. Een kenmerk van permalinks is vaak de leesbaarheid van de URL. In plaats van een lange rij aan karakters zal een permanente link meestal redelijk kort en eenvoudig zijn, bijvoorbeeld de titel van de pagina met tussenstreepjes. Deze wijze van weergave geeft al aan dat de inhoud van de pagina niet of nauwelijks zal veranderen. Als de URL complex van structuur of erg lang dan is het mogelijk om met een URL-shortener een kortere link te maken. Dit is een standaard optie in YouTube (youtu.be), het is ook mogelijk om via een dienst als TinyURL een verkorte versie van een langere link te maken.

Versies

Een nadeel van permanente links binnen een Content Management Systeem is de optie om pagina’s achteraf aan te passen. Zo kan de beschrijving van de pagina anders zijn dan de content op de pagina. Revisies worden niet aangegeven tenzij de auteur dit expliciet aangeeft. Zo is het mogelijk dat een pagina over nieuws in 2021 een datum draagt van 2019. In dat geval zal het waarschijnlijk een pagina betreffen die in 2019 voor het eerst werd gepubliceerd met een update in 2021. Als dit niet duidelijk wordt aangegeven dan kan dit voor verwarring zorgen.

Permalinks in WordPress

In het populaire CMS WordPress zal automatisch een permalink gegenereerd worden. Dit kan worden aangepast, bijvoorbeeld om een meer beschrijvende of kortere URL te maken. Het is bij permalinks van belang dat de pagina’s actief blijven of via een redirect een andere bestemming krijgen. Als een pagina offline wordt gehaald zal er zonder doorverwijzing een 404 foutmelding verschijnen. Met een redirect naar bijvoorbeeld de hoofdpagina wordt er geen lege pagina vertoond. Een automatische redirect kan overigens wel onduidelijk zijn voor de bezoeker die verwacht een specifieke pagina te laden.

Handig artikel voor je?