Quickscan #

Een ‘quick win’ is een term die staat voor een verbetering die snel resultaat oplevert en relatief weinig investeringen vergt. Bedrijven zoeken naar dit soort optimalisaties omdat de resultaten snel zichtbaar zijn. Dit geldt ook voor websites. Door een pagina op een aantal standaard punten na te lopen kunnen mogelijke problemen snel worden gevonden en opgelost. Een aantal SEO bedrijven bieden een gratis (online) quickscan aan met als doel later een meer substantiële dienstverlening aan te bieden.

Quickscan of quick scan? #

Laten we als eerste even aangeven dat het woord ‘quickscan’ alleen in de Nederlandse taal wordt gebruikt. Het is een samentrekking van de Engelse woorden ‘quick’ en ‘scan’ die in het Engels altijd los worden geschreven. Met name in de Nederlandse taal worden losse woorden vaak gecombineerd tot een nieuw woord. Overigens wordt ook de term met losse woorden buiten Nederlandse website optimalisatie  nauwelijks gebruikt, doorgaans in de context van een medische analyse of een virusscanner die een oppervlakkige controle uitvoert.

Snel een website optimaliseren #

Er zijn verschillende manieren om een Website te optimaliseren en ook voor verschillende doelgroepen. Als eerste voor bezoekers, wanneer er bijvoorbeeld zwarte tekst op een zwarte achtergrond wordt gebruikt is dit een punt om aan te pakken. Daarnaast vinden veel optimalisaties plaats om een hogere positie in de zoekresultaten van search engines te bewerkstelligen. Een SEO quickscan is een snelle evaluatie van de punten die het zwaarste wegen in het zoekalgoritme. Dit kan een handmatig proces zijn, geautomatiseerd of een combinatie van beide.

Welke meetpunten behoren tot een SEO quickscan? #

Hier zijn een aantal onderdelen die bij een quick scanaan bod komen met als doel zoekmachine optimalisatie:

  • De snelheid waarop de pagina laadt.
  • De werking van scripts op de pagina’s.
  • De implementatie van CSS.
  • Of er gebroken links aanwezig zijn.
  • Of er dubbele content aanwezig is.
  • Het gebruik van zoektermen.
  • De kwaliteit van blacklinks.

Per aanbieder kunnen er verschillende meetpunten zijn. Deze punten kunnen per stuk een waardering krijgen, het is ook mogelijk dat er een gemiddelde score uit komt rollen.

Van constatering naar resultaat #

De uitkomst van de quickscan verbetert nog niets aan de website. Het geeft wel aan waar de ‘quick wins’ liggen, waarbij er regelmatig een domino effect aan optimalisaties kan worden doorgevoerd. Zo kunnen er bijvoorbeeld scripts op een pagina gebruikt worden die niet nodig zijn. Door deze te verwijderen zal de pagina sneller laden waarmee direct twee optimalisaties doorgevoerd worden. Deze verbeteringen worden niet vanzelf doorgevoerd. De web developer zal hiervoor (betaald) werk moeten verrichten.

Van snelle scan naar een deepscan #

Net zoals geldt voor een virusscanner kun je in korte tijd de grootste problemen opsporen, met name in sectoren waar veel concurrentie bestaat kan het voordeel opleveren om dieper te graven. Daarnaast zullen de snelle oplossingen vooral gericht zijn op objectief toetsbare aspecten, niet op de ‘menselijke’ optimalisaties.

Het zoekalgoritme legt steeds meer nadruk op semantisch zoeken en kunstmatige intelligentie, waarbij handmatige analyse en verbeteringen nodig zijn om aantoonbare verbeteringen te kunnen waarnemen. Daarnaast is SEO een lange termijn oplossing waarbij zichtbare resultaten enige tijd op zich kunnen laten wachten.

Handig artikel voor je?
Updated on augustus 31, 2021