Semantische zoekmachine, hoe zit dat? #

Semantiek staat voor de wetenschap waarin ontwikkeling van de betekenis en het gebruik van woorden en taal bestudeerd wordt. Een semantische zoekmachine analyseert teksten om de bedoeling achter de tekst te achterhalen.

Als er bijvoorbeeld wordt gesproken over een ‘bank’, dan kan dit zowel een meubel zijn om op te zitten als een organisatie die geld beheert. Uit de context valt op te maken wat de betekenis van een woord of een langere tekst is.

Semantische functionaliteit maakte bij de start van zoekmachines nog geen deel uit van het algoritme. In de loop der jaren is deze geavanceerde manier van tekstanalyse toegevoegd. Een semantische zoekmachine begrijpt niet alleen de woorden maar weet dit ook in context te plaatsen.

Hetzelfde maar toch anders #

Als iemand in een semantische zoekmachine zoekt naar ‘iemand die klappen krijgt’ dan zul je resultaten vinden van personen die geslagen worden. Als je zoekt naar ‘iemand die aan het klappen is’ dan volgen zoekresultaten van personen die applaudisseren. Het werkwoord ‘klappen’ is in beide gevallen hetzelfde maar de context is heel anders. Voor mensen is dit onderscheid heel vanzelfsprekend, voor een computer algoritme niet.

Semantische zoekmachine en kunstmatige intelligentie #

Semantische analyse heeft raakvlakken met kunstmatige intelligentie. In plaats van zwart-wit naar informatie te kijken wordt er gebruik gemaakt van contextuele data om tot een conclusie te komen. Hierbij kan meer informatie worden gebruikt dan alleen tekstinvoer.

Als iemand bijvoorbeeld in Amsterdam op zoek is naar vliegtickets voor een reis naar Tokyo, dan volgen er andere resultaten dan iemand die in New York zoekt naar vliegtickets voor dezelfde bestemming. Door de locatie te bepalen op basis van IP-adres of GPS coördinaten kan het algoritme herleiden wat de intentie is van de gebruiker.

Is Google een semantische zoekmachine? #

In 2019 werd het Google zoekalgoritme aangepast met semantische functionaliteit. Het neurale netwerk dat achter de semantische zoekmachine ligt heet BERT en is in staat om natuurlijke spraak te ontleden.

Naast losse woorden is het vernieuwde algoritme in staat om lidwoorden te herkennen en andere toevoegingen. De woorden ‘in’ of ‘naast’ hebben bijvoorbeeld een andere betekenis, in context van een zin kan de strekking van een tekst heel anders worden. BERT houdt hier rekening mee.

Optimalisatie voor zoekmachines #

SEO staat voor Search Engine Optimization. Eigenlijk willen de ontwikkelaars van Google niet dat webdesigners een webpagina inrichten voor de zoekmachine maar voor de mensen die gebruik maken van de zoekmachine.

Als het algoritme merkt dat optimalisaties specifiek worden doorgevoerd om hoger te ranken zonder verhoogde relevantie voor een potentiële bezoeker dan kan dit leiden tot een penalty. Dit betekent dat de website juist lager komt te staan of zelfs geheel wordt verwijderd uit de database.

Hoger ranken in een semantische zoekmachine betekent juist dat optimalisaties doorgevoerd moeten worden ten behoeve van personen. Om een website te optimaliseren moet dus de vraag worden gesteld: “Hoe lever ik een meerwaarde voor de bezoeker en/of de persoon die na informatie zoekt op het internet?”.

Handig artikel voor je?
Updated on augustus 8, 2022