Linkruil

AB-linkruil

een linkruil is een SEO methode waarbij websites links met elkaar uitwisselen, met als doel beide een betere positie in de zoekresultaten te verwerven. Website A plaatst een koppeling naar website B en andersom. Dit soort linkruil kan ‘met gesloten beurs’ plaatsvinden, er kan ook een monetaire compensatie aan gekoppeld zijn. Omdat het zoekalgoritme overmatig gebruik van deze methode kan detecteren, is het mogelijk dat AB-ruil juist een negatief effect heeft op de zoekresultaten. Een meer complexe vorm van linkruilen is ABC-ruil waarbij (minimaal) drie websites afspreken om links uit te wisselen.

Backlinks als backbone van zoekmachines

Al in een vroeg stadium van Google werd er in het zoekalgoritme nadruk gelegd op koppelingen. Een pagina waar andere websites vaak naartoe linken is blijkbaar interessant, dus zal de zoekmachine deze pagina’s een hogere ranking toebedelen. Als twee websites hiervan willen profiteren kunnen ze via een linkruil een uitwisseling van links overeenkomen, en daarmee beide een hogere positie in Google verwerven. Wederzijdse backlinks zijn daarom een vaak gebruikte methode, in het Engels wordt dit een “Link Exchange” genoemd. Het gaat specifiek om koppelingen vanuit een ander domein, interne links tellen niet mee voor het algoritme.

Niet alle websites zijn gelijk

Het concept van linkruilen is op zich heel eenvoudig; site A laat een link plaatsen op site B, site B laat een link plaatsen op site A, en iedereen profiteert. In praktijk werkt het niet zo eenvoudig. Want zoekmachines zoals die van Google kennen iedere website en zelfs iedere pagina een waarde toe. Een website die miljoenen bezoekers per maand trekt zal meer invloed hebben als een niche blog die nauwelijks bezocht wordt. Daarmee is het uitwisselen van koppelingen niet altijd een evenredige transactie. Naast de populariteit speelt ook de kwaliteit van de website een rol. Om de kwalitatieve waarde van een pagina te bepalen zijn er een groot aantal criteria waar een pagina aan moet voldoen.

Relevantie

Toen zoekmachines nog in de kinderschoenen stonden werd vooral gekeken naar de kwantiteit, en niet zozeer naar de kwaliteit van links. Bedrijven maakten hier gebruik van door ‘Linkfarms’ in te schakelen, dit zijn organisaties die niets anders doen dan links via diverse kanalen verspreiden. Een gevolg hiervan was een enorme hoeveelheid backlinks zonder enige relevantie met het onderwerp. Een website gericht op senioren, die op zoek zijn naar medicatie in Nederland, heeft niet veel aan een koppeling op een site met kinderspelletjes voor kinderen in Japan. Wanneer de koppeling niet relevant is, zal het zoekalgoritme deze link een lagere waarde toekennen, of zelfs een penalty uitdelen wegens misbruik. Ook de aanwezigheid van andere koppelingen op een website kunnen de ranking negatief beïnvloeden. Zo is het algoritme extra streng op websites met links naar materiaal dat pornografisch of drugsgerelateerd is.

ABC-ruil

Dit is een meer geavanceerde variatie op AB-ruil, waarbij een derde website gebruikt wordt om het zoekalgoritme om de tuin te leiden. In plaats van een directe ruil wordt er gebruik gemaakt van een derde, neutrale website. A linkt naar B, B linkt naar C en C linkt naar A. Zo is er geen directe koppeling te detecteren. Met de toenemende nadruk van Kunstmatige Intelligentie binnen het zoekalgoritme zal ook deze vorm van Link Exchange steeds meer risico met zich meebrengen voor SEO.

arrow_drop_up arrow_drop_down