Time on site

Time on site

De tijd die een bezoeker tijdens één sessie doorbrengt wordt time on site genoemd. Dit is één van de voornaamste meetpunten om de kwaliteit van een website te bepalen. Daarnaast is er ook time on page wat staat voor de tijd die op een enkele pagina wordt doorgebracht. In combinatie met bounce rate en page visits behoort time on site tot de voornaamste on-page criteria voor website en bezoekersgedrag analyse.

Time on site en time on page

Bij time on site wordt de tijd van een volledige sessie op een domein geteld, bij time on page wordt alleen de tijd die wordt doorgebracht op een specifieke pagina geteld. Bij analyse van statistieken kan de time on page worden bekeken, de totale tijd of beide. Als slechts één pagina wordt bezocht zijn beide meetpunten hetzelfde. Wanneer er sprake is van sessies met slechts één bezochte pagina dan wordt dit als een ‘bounce’ gezien. Pagina’s met een hoge bounce rate kunnen potentieel problematisch zijn maar dit is niet altijd het geval.

Session duration

In Google Analytics wordt de term “session duration” gebruikt ofwel de tijd die een gebruiker doorbrengt op de website tijdens een sessie. Standaard wordt de lengte van een sessie afgebroken wanneer de bezoeker inactief is voor een periode van 30 minuten. Als iemand bijvoorbeeld weggaat voor lunch en het browser venster open laat staan klopt de meting van een actieve sessie niet meer. Het is mogelijk om de standaard 30 minuten aan te passen. De teller begint na iedere interactie op de website opnieuw te tellen.

Conversie potentie

Bezoekers die meer tijd doorbrengen op een website zullen vaker overgaan tot conversie. Daarmee is het van belang om bezoekers zolang mogelijk op een website te houden. Dit is mogelijk door pagina’s in te richten met meer content zoals lange teksten of koppelingen naar gerelateerde pagina’s die interessant kunnen zijn voor de bezoeker. Iemand die snel afhaakt heeft wellicht geen interesse in het aanbod, het kan ook zijn dat de informatie niet duidelijk of aantrekkelijk wordt aangeboden. Door de time on site te bepalen kan ook de potentie voor conversie worden berekend.

Clickbait en ClickHole

De term “clickbait” staat voor koppelingen die aanzetten tot interactie. Denk aan suggestieve teksten of afbeeldingen die nieuwsgierigheid opwekkenClickHole is een website die werd opgezet door het team achter de satirische nieuwssite “The Onion” met als doel clickbait websites te parodiëren. Het ‘gat’ in de naam geeft aan dat bezoekers steeds verder blijven klikken omdat er steeds nieuwe prikkels gepresenteerd worden. Reddit is een website die dergelijk klikgedrag stimuleert waarmee de time on site aanzienlijk hoger wordt.

Oneindig scrollen

Een andere manier om time on site te stimuleren is een pagina die dynamisch nieuwe content laadt en daarmee oneindig wordt. Facebook is hier een duidelijk voorbeeld van. Met name omdat Facebook standaard de berichten niet chronologisch indeelt wordt het besef van tijd en plaats bewust onduidelijk gemaakt. Er is altijd meer content om te consumeren en potentie voor conversie door adverteerders.

Handig artikel voor je?