Transactie, hoe zit dat? #

Bij een transactie vindt er normaal gesproken een uitwisseling van goederen en/of geld plaats. Daarnaast kunnen overeenkomsten en relaties op sociaal gebied ook transactioneel zijn.

Transacties vormen een belangrijk deel van communicatie tussen mensen en bedrijven. Daarom is het een belangrijk begrip voor marketing professionals en SEO experts. Daarbij is het van belang om de juiste balans te vinden om betrokken partijen tevreden te stellen.

Is iedere transactie zakelijk van aard? #

Bij transacties wordt vaak als eerste gedacht aan het kopen van een product. De groenteboer verkoopt een kilo aardappelen aan de klant in ruil voor geld. Dit is een duidelijke transactie.

Het is ook mogelijk dat een buurvrouw voor de buurman een appeltaart bakt in ruil voor het maaien van haar gazon. Dit is eveneens een transactie. Twee partijen komen tot een overeenkomst met als doel hier beide voordeel uit te halen.

Goede transactie voor bedrijven #

Om marktaandeel te verwerven wordt winstoogmerk op de korte termijn vaak niet als prioriteit gezien. Zeker in opkomende sectoren of innovatieve dienstverlening kunnen concurrenten enorme verliezen lijden met als enige doel de grootste te worden in hun niche.

Een goede transactie betekent niet altijd winst maken op een verkoop, het kan ook marktaandeel verwerven of de waarde van aandelen verhogen zijn. Klanttevredenheid, terugkerende en nieuwe klanten kunnen eveneens belangrijke factoren zijn bij transacties.

Goede transactie voor consumenten #

Als je in de winkel een artikel kunt kopen met 50 procent korting dan lijkt dit een goede deal. Als je er later achterkomt dat hetzelfde artikel een week eerder voor ruim de helft minder werd verkocht zonder korting voelt dit als misleiding. De korting was niet echt een korting.

Bij iedere transactie tussen aanbieders en afnemers is het van belang dat de klant hier een goed gevoel bij heeft. Dat de waarde van het aangekochte artikel niet te duur is.

Naast de verhouding tussen prijs en kwaliteit heeft marketing en communicatie hier ook zeker invloed op.

Transactionele interacties #

“Voor wat, hoort wat” is een bekende uitdrukking. Iemand doet iets voor jou, dus je moet ook een wederdienst verrichten. Dit lijkt op het eerste gezicht een lesje in ethiek en sociaal gedrag voor kinderen, toch kan het ook negatieve effecten hebben.

Wat moet je doen als iemand uit vrije wil iets geeft? Ben je dan verplicht om een tegenprestatie te verrichten? De vorige keer betaalde jouw date, mag je de volgende keer de rekening splitsen of ben jij aan de beurt?

Het concept transactie is niet alleen zakelijk van aard maar kent een sterk sociaal element waarbij niet iedereen dezelfde mening deelt.

In 1851 kwam filosoof Auguste Comte met het woord ‘altruïsme’, wat staat voor onbaatzuchtigheid. Iemand helpen zonder duidelijk voordeel voor de persoon die helpt. Dit soort transacties bevinden zich in de praktijk vaak in een grijs gebied. Als de gever zich beter voelt door te geven, is dit dan onbaatzuchtig? Ligt er een tegenprestatie in het verschiet?

Bedrijven en goede doelen organisaties maken hier regelmatig gebruik van door bijvoorbeeld een klein presentje te sturen per post. Het geschenk wekt een zekere morele verplichting op om een tegenprestatie te verrichten. Over de morele implicaties van dergelijke transacties kan men van mening verschillen.

Handig artikel voor je?
Updated on augustus 29, 2022