Trending topic

Social media is een kwestie van zien maar vooral ook gezien worden. Met een enorme hoeveelheid aan berichten zijn er relatief weinig die een groot publiek weten te bereiken. Onderwerpen die op een gegeven moment veel worden besproken of genoemd vallen onder de noemer ‘trending topic’. Het bereik van een bericht kan organisch zijn of via bewuste promotie onder de aandacht worden gebracht. De term is onlosmakelijk verbonden met het Twitter platform, daarnaast zijn er ook andere platformen waarbij trends van belang zijn.

Er is geen enkel social media dienst waar berichten zo vergankelijk zijn als op Twitter. De vele korte berichten volgen elkaar in hoog tempo op, met een lawine aan berichten door miljoenen gebruikers is het een uitdaging om een groot publiek te bereiken. Het Twitter platform heeft de #hashtag tot een standaard gemaakt op social media. Door een onderwerp te voorzien van een # teken maakt het automatisch deel uit van een groep. Dit betekent niet dat iedereen het bericht te zien krijgt, het kan op deze wijze wel een trending topic worden. Twitter berichten hebben doorgaans een zekere nieuwswaarde en beschrijven vaak situaties die momenteel relevant zijn. Door hashtags in kaart te brengen worden trending topics bepaald.

In de web interface van Twitter is een trending topic sectie aanwezig, hierdoor kunnen populaire onderwerpen versterkt worden omdat ze direct zichtbaar zijn voor gebruikers. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Ruim tweederde van trends zijn hashtags, bijna de helft van trends bestaan uit twee of meer woorden. Trending topics zijn voor bijna veertig procent Engelstalig, twintig procent is Arabisch.

“Breaking the internet” is een term die gebruikt wordt bij onderwerpen die in een korte periode zeer populair zijn. Het is een verwijzing naar computerservers die de opgevraagde data niet kunnen verwerken en daardoor uitvallen. Als er bijvoorbeeld een bericht gepubliceerd wordt dat zo vaak wordt gedeeld dat het internet niet meer werkt. In praktijk komt dit niet vaak voor, toch zijn er artiesten die streven naar dergelijke situaties. Fans van een persoon kunnen onderling afspraken maken om trending topics in het leven te roepen, een praktijk die heeft geleid tot aanpassingen aan het Twitter algoritme.

Hoewel iedereen hashtags kan maken worden niet alle onderwerpen geaccepteerd. Denk aan beledigende terminologie, discriminatie of aanzet tot geweld. Dit kan achteraf gebeuren op aandringen van gebruikers. Zo werd de hashtag #Thatsafrican verwijderd vanwege de racistische berichten die aan dit onderwerp waren gekoppeld.

Google Trends is een subpagina van Google waar populaire onderwerpen wereldwijd en per land zijn op te zoeken. Zo was de meest populaire zoekopdracht in 2020 “Coronavirus” en de meest ingevoerde vraag “Wat is een lockdown?”. Deze trends zijn in verschillende tijdvakken en regio’s te bekijken en kunnen als data gebruikt worden om SEO toe te passen. Denk aan het gebruik van trending zoekopdrachten in blog content.

Facebook heeft als equivalent van de trending topic de term ‘hot topic’ gekozen die met name voor bedrijven interessant kan zijn om berichten te promoten. Ook ondersteunt Facebook het #hashtag systeem dat door Twitter werd geïntroduceerd. De methodologie van het hot topics algoritme werd in juli 2020 aangepast.

Handig artikel voor je?