Trust Flow

Trust Flow

Hoe betrouwbaar is een website? Of beter gezegd; hoe betrouwbaar is de informatie op een website of webpagina, en wie bepaalt dit? Als het om Trust Flow gaat dan is Majestic degene die de dienst uitmaakt, want zij hebben naast Citation Flow ook de Trust Flow meetmethode ontwikkeld. Deze twee manieren van relevantie meten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, toch worden de metingen op basis van afwijkende criteria uitgevoerd.

De basis van Trust Flow

Vertrouwen is niet iets wat je zomaar krijgt, dit moet je verdienen. Belangrijke criteria om vertrouwen te winnen zijn de kwaliteit van de aangeboden informatie, maar ook het aantal personen of organisaties die vertrouwen stellen in deze informatie, data of content. Wanneer websites met autoriteit verwijzen naar andere websites, dan zal de kwaliteit in orde zijn, wat weer leidt tot een hogere Trust Flow. Kwaliteit en autoriteit zijn de voornaamste meetpunten om de score te bepalen.

Er wordt daarbij rekening gehouden met:

  • Hoeveel bezoekers de pagina openen.
  • Hoe relevant de website is die linkt.
  • Het aantal links naar de pagina.

Trust Flow wordt gebruikt als analysemethode om websites en pagina’s te optimaliseren. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om de kwaliteit ten opzichte van concurrenten te bepalen.

Verschil tussen Trust Flow en Citation Flow

De tweede methode van Majestic heet Citation Flow, dit een criterium om de populariteit van een koppeling te bepalen. Met andere woorden; dit is een kwantitatief meetpunt. Een website met veel bezoekers en een groot aantal links zal een hoge Citation Flow bezitten. Wanneer deze score aanzienlijk hoger uitvalt als de Trust Flow, dan lijkt het erop dat de kwaliteit van de website niet op orde is. Ideaal gezien zouden de scores gelijk moeten zijn. Op de korte termijn lijkt het wellicht niet zo van belang, op de langere duur kan een gebrek aan kwaliteit zeker van invloed zijn op het aantal bezoekers.

Wat vindt Google van deze score?

Google bepaalt hoe ze zoekresultaten rangschikken, en geven zelf al een aantal tips en richtlijnen hoe websites hun positie kunnen verbeteren. Daarnaast zijn er organisaties als Ahrefs, Moz  en Majestic die zelf tools ontwikkelen om verdere analyse en optimalisatie mogelijk te maken. Pagina’s met een hoge Trust Flow lijken ook beter te scoren in de zoekresultaten, Google geeft daarnaast zelf aan dat ze naast aantallen ook naar de kwalitatieve eigenschappen kijken om de relevantie te bepalen.

Vervanging voor PageRank?

PageRank was ooit het voornaamste algoritme van de Google zoekmachine. Het aantal blacklinks speelde een belangrijke rol in het bepalen van de positie op de zoekresultaten pagina’s. Omdat Black Hat SEO  experts misbruik maakte van deze vorm van indexering, besloot Google meer nadruk te leggen op kwalitatieve factoren. PageRank maakt nog steeds onderdeel uit van het zoekalgoritme, maar de impact wordt steeds minder.

Dit heeft ervoor gezorgd dat SEO expert, zowel White Hat (volgens de richtlijnen) als Black Hat (niet volgens de richtlijnen) moeite hebben om duidelijk toetsbare optimalisaties door te voeren. Met algoritmen zoals Semantic Search en Kunstmatige Intelligentie is het zoekalgoritme niet langer objectief te benaderen, er is behoefte aan meetinstrumenten die passen bij een moderne vorm van zoekmachine optimalisatie. Trust Flow is een tool die houvast biedt aan SEO experts.

Handig artikel voor je?