User Interface Design, wat is dat? #

Computers en andere apparaten die werken op basis van software hebben instructies en aansturing nodig. Mensen geven input en systemen voeren de instructies uit.

Computers spreken echter een andere ‘taal’ dan mensen, daarom is er een vertaalslag nodig. Daarbij is het van belang dat de gebruiker input kan geven via een logisch systeem.

De visualisering van een dergelijk systeem wordt User Interface Design genoemd. Er zijn diverse afkortingen in gebruik waaronder GUI (Graphical User Interface), UI (User Interface) en UX (User Experience). Deze termen hebben overlappingen wat betreft de inhoud en toepassing.

Hoe werkt User Interface Design? #

Laten we een voorbeeld nemen: Een apparaat kan aan of uit. Dat is niet erg ingewikkeld. In plaats van een fysieke knop is er een applicatie ontwikkeld met software die het apparaat aanstuurt.

In het User Interface Design is gekozen voor twee witte knoppen met de teksten “AAN” en “UIT”. Dat werkt maar alleen voor personen die de Nederlandse taal beheersen. Wellicht werken knoppen met kleuren zoals rood en groen beter. Maar welke kleur staat voor welke positie?

Bij User Interface Design moeten er soms enorm veel afwegingen gemaakt worden om tot een logisch geheel te komen. Dit lukt overigens niet altijd even goed.

Verder dan visuele informatie #

User Interface Design staat haast synoniem met de grafische gebruikersinterface, toch hoeft de UI niet visueel te zijn. Alle interacties die mogelijk zijn met een systeem vallen onder User Interface Design.

Denk bijvoorbeeld aan spraakbediening. Dit is mogelijk met spraakassistenten zoals Google Assistant en Siri. Alle manieren waarop een gebruiker input kan geven vallen onder UI design.

Hoe is de gebruikerservaring? #

Een ontwerp van de grafische gebruikersinterface is geslaagd als gebruikers er intuïtief mee kunnen werken. Wat logisch is zal bepaald worden op basis van de doelgroep. Sommige interfaces zijn specifiek ontworpen voor experts die bekend zijn met technische termen of specifieke symbolen.

Met name op websites en in webshops ligt er een nadruk op de gebruikerservaring ofwel User Experience (UX). Deze ervaringen kunnen voor een deel geautomatiseerd in kaart worden gebracht, daarnaast kan een UX specialist helpen om de werking van een User Interface te verbeteren.

Maatwerk User Interface Design #

Als een programma ontwikkeld wordt voor een specifiek type scherm dan hoeft de ontwerper alleen rekening te houden met die specificaties. Dit werkt anders met websites die bekeken worden op schermen met uiteenlopende verhoudingen, afmetingen en resoluties.

In plaats van een interface voor ieder apparaat te ontwerpen wordt er voor websites doorgaans gebruikt gemaakt van Cascading Style Sheets (CSS). Deze pagina’s zullen op ieder systeem op de juiste wijze worden weergegeven.

Dit betekent dat er wat minder vrijheid is om een gebruikersinterface te ontwerpen, het zorgt er wel voor dat iedereen een overeenkomstige gebruikerservaring heeft.

Het is mogelijk dat een mobiele versie van een website andere functionaliteit bezit dan een desktop versie. Dit kan te maken hebben met de beschikbare ruimte maar ook met specifieke functionaliteit. Zo kan op een systeem met SIM-kaart bij de social media koppelingen een WhatsApp icoon staan, terwijl deze bij systemen zonder telefoon functie ontbreekt omdat deze knop niet relevant is.

Handig artikel voor je?
Updated on augustus 8, 2022