Verdienmodel

Verdienmodel

Een ondernemer moet omzet genereren, de wijze waarop deze inkomsten worden verworven is het verdienmodel. Naast inkomsten zullen er ook uitgaven zijn, het verschil tussen deze bedragen is de winst of het verlies. Niet ieder verdienmodel is hetzelfde, ieder model brengt mogelijkheden én risico’s met zich mee.

Online verkoop en handel heeft zowel nieuwe opties als uitdagingen met zich meegebracht. Dit heeft geleid tot een nieuwe ‘elite’ van ondernemers maar ook de ondergang van gevestigde merken met een verdienmodel dat niet meer past bij dit tijdperk in commercie.

Verschillende verdienmodellen

De meeste bedrijven zullen één primair verdienmodel hanteren, daarnaast is het zeker mogelijk dat er andere inkomstenbronnen bestaan. Hier is een overzicht van diverse modellen:

1. Verkoop producten

Een product wordt ingekocht en weer verkocht via een winkel of webshop. De verkoopprijs minus de inkoopprijs levert de bruto winst op. Daarnaast zullen er nog andere kosten zijn die de netto opbrengst bepalen. Onder producten vallen ook digitale goederen zoals e-books en softwarepakketten.

2. Verhuur producten

In plaats van het eigenaarschap over te dragen is het ook mogelijk om goederen te verhuren. Dit zijn vaak producten die slechts tijdelijk nodig zijn voor de klant zoals een verhuiswagen of een kraan voor particulier gebruik. De investeringen worden over een langere periode terugverdiend.

3. Abonnementen

In plaats van producten of diensten te verkopen of verhuren is het ook mogelijk om abonnementen aan te bieden. Dit is toepasbaar op veel producten en diensten. Van een abonnement op een magazine tot aan kosten voor een telefoonbeantwoordservice, of iedere maand een nieuwe onderbroek per post.

4. Dienstverlening op projectbasis

Professionals kunnen diensten aanbieden op basis van een projectprijs. Daarbij worden uren en onkosten berekend om zo tot een tarief te geraken. Naast expertise en mankracht is het mogelijk dat er materialen ingekocht moeten worden om de werkzaamheden uit te voeren.

5. Dienstverlening op basis van uurtarief

Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om een projectprijs af te spreken kan werken op basis van gemaakte uren een optie zijn. Bij deze overeenkomst is het wel van belang dat de opdrachtnemer niet bewust langzamer werkt om zo meer omzet te maken.

6. No cure no pay

In dit verdienmodel wordt pas afgerekend wanneer er een oplossing is geboden voor de uitdaging. Denk aan een makelaar die pas kosten in rekening brengt wanneer de woning daadwerkelijk verkocht is.

7. Pay to play

Dit is een verdienmodel waarbij de gebruiker gratis gebruik mag maken van een product of dienst, maar later moet betalen om langer gebruik te maken van het aanbod. Mobiele computerspellen werken regelmatig op basis van vernuftige psychologische trucs om spelers te motiveren geld te besteden via microtransacties.

Risico management

Zowel de aanbieder als de afnemer kan risico lopen. In Europa wordt de consument over het algemeen goed beschermd, met name online en bij telefonische verkoop. De ‘afkoelperiode’, het ‘recht op retour’ en ‘wettelijke bedenktermijn’ geldt alleen voor consumenten en is niet van toepassing op zakelijke overeenkomsten. Dit is wel een risico voor de aanbieder. Webshops met een aanbod dat onder deze wetgeving valt zal hier binnen het verdienmodel rekening mee moeten houden.

Er zijn ook ondernemers die enorme bedragen investeren zonder duidelijk verdienmodel in de hoop later opgekocht te worden of voldoende IP (Intellectual Property) op te bouwen om lucratief te zijn.

Handig artikel voor je?