Voice-over, wat is dat?

Radio, podcasts maar ook video en films maken uitvoerig gebruik van gesproken tekst. De inhoud kan verhelderend zijn, onderhoudend of wervend. De keuze voor een voice-over kan van grote invloed zijn op de effectiviteit van de boodschap. Met spraaksynthese is het mogelijk om teksten uit te laten spreken zonder dat hier een persoon aan te pas komt.

Een goede voice-over stem kiezen #

Een klassiek geschoolde Britse acteur zal een tekst op andere wijze uitspreken dan een Amerikaan zonder training. In Nederland kan door de meeste bewoners duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen Amsterdammers, personen uit de Achterhoek of Zuid-Limburg. Ieder stemgeluid brengt een uniek karakter met zich mee dat de inhoud van de tekst kan versterken of in een andere context kan plaatsen. Stembureaus bieden een breed scala aan stemmen om producties invulling te geven.

Philip Bloemendal is beroemd geworden met zijn herkenbare stemgeluid in de vele Polygoon nieuwsberichten die in de periode 1946 tot 1986 gemaakt werden.

Voice-over bij informatieve video’s #

Bij een audioboek moet alle informatie hoorbaar zijn, er is geen visuele ondersteuning. Een voice-over is juist bedoeld ter ondersteuning van beelden. Het kan beschrijvend van aard zijn of aanvullend. Het is ook mogelijk dat er commentaar wordt gegeven op de video.

Veel bedrijven laten explainer video’s produceren waarbij animatie gecombineerd wordt met een gesproken script. Dit is een duidelijke en relatief kosteneffectieve methode om een boodschap over te brengen.

Voice over bij entertainment #

Documentaires op de televisie worden vaak voorzien van een voice-over. Als producties internationaal worden gedistribueerd kunnen deze stemmen opnieuw worden ingesproken. Als er een combinatie bestaat van voice-over en natuurlijke dialoog dan is het mogelijk dat er twee talen door elkaar gebruikt worden. Denk aan reality televisie waarbij de personages ondertiteld worden en alleen de commentaarstem vertaald wordt.

In de Engelstalige Discovery serie Mythbusters werd de Amerikaanse voice-over opnieuw ingesproken door een persoon met Brits accent, de on-screen personages spraken wel met een Amerikaans accent. Het komt dus ook voor bij producties in dezelfde taal.

In sommige landen wordt een voice-over gebruikt om de dialoog van alle acteurs uit te spreken, de oorspronkelijke dialoog is dan zachtjes op de achtergrond hoorbaar. Dit is een alternatief voor ondertiteling en aanzienlijk goedkoper dan volledige nasynchronisatie.

Automatische voice-over #

Hoewel in broadcast en professionele online producties voor een groter publiek voice-over gebruikt kan worden om kosten te besparen, kan een goede stemacteur te duur zijn voor kleinere producties en bedrijven. Met spraaksynthese is het mogelijk om teksten uit te laten spreken door een computer. De kwaliteit van dergelijke stemmen is wisselend en mist doorgaans de natuurlijke intonatie die een stemacteur toevoegt.

Een andere toepassing van voice-over is een screen reader applicatie die boeken of webpagina’s kan uitspreken, bijvoorbeeld voor personen met een beperking. In dit geval zal een webpagina hiervoor wellicht aangepast moeten worden, denk aan het toevoegen van alternatieve tekst bij afbeeldingen. Een voordeel van dynamisch gegenereerde spraak is de optie om het stemgeluid aan te passen of de snelheid van de gesproken tekst.

Op computers en mobiele apparaten kunnen virtuele assistenten zoals Siri en Google Assistant ook teksten uitspreken, bijvoorbeeld een Wikipedia pagina bij het opzoeken van informatie online.

Handig artikel voor je?
Updated on oktober 15, 2021