Voice search is de Engelse term voor spraakgestuurd zoeken. Veel computersystemen ondersteunen standaard een vorm van spraakherkenning om opdrachten uit te voeren. Dit kan onderdeel zijn van alternatieve toegankelijkheidsopties of als spraakassistentie zoals dit in smart speakers wordt toegepast. Bij voice search gaat het specifiek om een gesproken zoekopdracht, Google Voice Search is een bekende spraakgestuurde service.

Geschiedenis van spraakherkenning #

De eerste vorm van spraakherkenning werd in de jaren vijftig van de twintigste eeuw ontwikkeld. Drie onderzoekers van Bell Labs ontwikkelden een systeem dat getallen kon herkennen op basis van gesproken woorden. Dit systeem werd “Audrey” genoemd. In de jaren zestig werden diverse nieuwe methoden ontwikkeld om spraak te herkennen. De technologie van Raj Reddy was de eerste die naast individuele woorden ook aaneengesloten zinnen kon verstaan. In de jaren zeventig werden in verschillende landen nieuwe technologieën ontwikkeld, in het midden van de jaren tachtig werd een typemachine gelanceerd genaamd Tangora met een vocabulaire van 20.000 woorden.

Naarmate computerprocessoren meer berekeningen konden maken in een kortere tijd 

werd spraakherkenning steeds beter.

Waar komt voice search vandaan? #

Het bedrijf Lernout & Hauspie heeft de basis gelegd voor voice search zoals we deze nu kennen, hun technologie werd in het Windows XP besturingssysteem opgenomen en zou ook aan de basis liggen van Siri, de spraakassistent van Apple.

Deze naam is afgeleid van een project vanuit het SRI International Artificial Intelligence Center.

Siri maakt gebruik van kunstmatige intelligentie waardoor het systeem na verloop van tijd betere resultaten geeft op basis van gebruik. Het concept van spraakherkenning sloot goed aan op smartphone technologie, wat in feite een draagbare zakcomputer is met microfoon en internet connectiviteit. De focus van Apple op privacy bleek de Achilleshiel te zijn voor Siri, die niet snel genoeg ‘slimmer’ werd omdat er niet voldoende informatie beschikbaar was. Apple had ook besloten om WolframAlpha te gebruiken als ‘centrale brein’ dat beduidend minder flexibel was dan het zoekalgoritme Van Google. 

Na Windows XP van Microsoft en iOS van Apple zou Google in 2011 ook spraakherkenning lanceren. De implementatie was in het begin beperkt tot de Google zoekmachine in de Chrome browser, later zou ondersteuning uitgebreid worden naar andere Google applicaties en als standaard onderdeel van het Android mobiele systeem. Google apps binnen het iOS systeem van Apple bieden ook ondersteuning voor spraakgestuurd zoeken. Omdat Google beschikt over een enorme database met zoekresultaten, en niet dezelfde mate van privacy nastreeft als Apple, zou Google Voice Search snel superieur zijn aan andere spraakassistenten.

Voice search en SEO #

Volgens berekeningen zou spraakgestuurd zoeken in 2016 al 20 procent van de zoekopdrachten op mobiele apparaten vertegenwoordigen. Het aantal beschikbare talen neemt gestaag toe inclusief lokale accenten zoals Nederlands en Vlaams of Engels en Amerikaans. Op een mobiel systeem is spraakgestuurd zoeken slechts een alternatieve vorm van een zoekopdracht ingeven, de woordkeuze kan wel anders zijn. Via smart speakers wordt er geen lijst aan relevante zoekresultaten weergegeven waardoor het behalen van de nummer één positie in Google van groot belang is. Naast optimalisatie voor tekst gebaseerd zoeken is het dus ook verstandig om SEO voor voice search toe te passen.

Handig artikel voor je?
Updated on september 21, 2021