Fell Media News

Waarom YMYL invloed heeft op jouw SEO?

>

YMYL (Your Money or Your Life)

 

De YOLO (You Only Live Once) hype is alweer een tijdje voorbij, nu is het wereldwijde web in de ban van YMYL (Your Money or Your Life). Naar het Nederlands vertaald betekent dit “Je Geld of Je Leven”, toch heeft deze trending SEO term niet noodzakelijk te maken met geld. YMYL in combinatie met EAT  vormen de basis voor een toekomstgerichte SEO strategie. Op deze pagina bekijken we wat ‘geld’ en ‘leven’ te maken hebben met zoekmachine optimalisatie

Wat is een YMYL pagina?

 

Volgens Google is een YMYL pagina iedere webpagina die invloed heeft op de gezondheid, geluk, veiligheid of financiële stabiliteit van de bezoeker. Stel, je hebt een blog met tips over kinderen verzorgen en opvoeden, dan zullen de meeste pagina’s onder YMYL vallen. Of je hebt een website met advies over beleggen, de pagina met tips valt zeker onder YMYL. Want de informatie die hier wordt gepresenteerd heeft direct invloed op de bezoekers. Wat meer specifiek zijn hier enkele voorbeelden zoals Google die zelf omschrijft:

 

  • Pagina’s die de bezoeker in staat stellen om online een aankoop te verrichten, geld over te maken, rekeningen te betalen etc. Denk aan banken en webwinkels.
  • Pagina’s met adviezen op het gebied van investeringen, pensioenregelingen, belasting, hypotheken, verzekeringen etc.
  • Pagina’s die informatie of advies geven over gezondheid, medicijnen, ziektes, psychische gesteldheid, diëten etc.
  • Pagina’s met juridische informatie over zaken als echtscheiding, voogdijschap, een testament opstellen, naturalisatie etc.
  • Pagina’s met burgerzaken die van toepassing zijn op gemeentelijke, provinciale of nationale zaken, beleid en wetgeving.

 

Er zijn nog meer onderwerpen, zolang ze vallen onder gezondheid, geluk, veiligheid of financiële stabiliteit kunnen ze aangemerkt worden als YMYL pagina’s. Er is geen harde lijn te trekken, doorgaans is het wel redelijk nauwkeurig te bepalen of een website of onderdeel daarvan binnen deze pagina’s valt.

 

De Medic update

 

De “Broad Core” update, ook wel bekend als de “Medic” update, heeft YMYL en EAT in de schijnwerpers geplaatst. Een flink aantal websites die in bovenstaande categorieën vallen hebben de effecten van deze update gemerkt in de ranking, en niet altijd in positieve zin. Google heeft zelf niet bevestigd dat er websites hinder van hebben ondervonden, analisten zien de voornaamste veranderingen in deze sectoren:

  • E-commerce
  • Financiën
  • Gezondheid
  • Zakelijke dienstverlening

Dit betreft dus een groot deel van de websites op het internet, met name de commerciële sites voor wie SEO van levensbelang kan zijn. Ook overheidssites en lokale gemeenten kunnen door de update hun positie in de zoekresultaten zien dalen. Dit kan voor algemene informatievoorziening dus een flinke impact hebben op de samenleving. Toch zijn er ook positieve geluiden te horen wat betreft YMYL en EAT.

 

Google Quality Rater Guidelines

 

Omdat de impact van onjuiste of onvolledige informatie groot kan zijn, worden YMYL pagina’s aan extra strenge kwaliteitsstandaarden gehouden. Daarbij vertrouwt Google niet exclusief op technologie, er zijn ook mensen van vlees en bloed betrokken bij de kwaliteitsbewaking. Er zijn naar schatting meer als 10.000 mensen wereldwijd die zoekresultaten controleren. Gebruikers moeten de informatie waar ze naar zoeken daadwerkelijk kunnen vinden. De Raters krijgen zoekopdrachten,  vervolgens geven ze aan wat de kwaliteit is van de resultaten. Daarbij wordt met name gekeken naar de bovenste resultaten. Hoe hoger de waardering, hoe groter de kans dat deze pagina’s een hogere ranking zullen verwerven bij het grote publiek. Wanneer het YMYL pagina’s betreft zijn de regels strikter vanwege de potentiële impact op het leven van de bezoeker. Dus het gaat niet alleen meer om het zoekalgoritme tevreden stellen, je zult ook rekening moeten houden met de Google Quality Rater gebruikersgroep.

 

Drie regels voor YMYL pagina’s

 

Je hebt al enkele keren de term EAT gelezen in de vorige alinea’s. Dit is geen subtiele psychologische methode om je hongerig te maken, EAT betekent:

 

Expertise – Authority – Trustworthiness

 

E.A.T. staat volgens de Search Quality Guidelines Sectie 4.1 van Google voor de eisen die gesteld worden aan iedere pagina van hoge kwaliteit. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met deze drie zaken is het mogelijk dat de Raters de pagina’s als ‘lage kwaliteit’ bestempelen. Google is zo overtuigd van deze drie termen dat de afkorting maar liefst 186 keer voorkomt in de Quality Rater Guidelines. Een lage kwaliteit waardering kan betekenen dat een webpagina niet langer tot de top zoekresultaten behoort. Laten we daarom in het kort even bekijken hoe je ieder punt op effectieve wijze kunt aanpakken:

 

Expertise / Kennis

 

Je moet kunnen aantonen dat de website en de auteurs experts zijn in de sector waarover ze publiceren. Daarbij is veelvuldig publiceren een goede graadmeter, uiteraard moet de kwaliteit wel in orde zijn.

 

Authority / Autoriteit

 

Niet iedere expert is automatisch een autoriteit. Je kunt alles weten, maar wanneer je dit niet bekend maakt via blogs, keynotes en andere kanalen maakt dat weinig uit. Begin met kennis op te bouwen en werk dan aan de autoriteit, bijvoorbeeld met testimonials van klanten of branchegenoten.

 

Trustworthiness / Betrouwbaarheid

 

Dan is er nog de betrouwbaarheid van de content, de pagina en de auteur(s). Controleer of de feiten kloppen, maak indien mogelijk gebruik van bronnen, en zorg ervoor dat niet alleen de content maar ook de pagina betrouwbaar is. Denk aan het gebruik van https in plaats van http.

Conclusie

 

De term Your Money or Your Life mag dan een beetje knullig overkomen, het heeft wel degelijk impact op SEO Door te werken aan hoge kwaliteit websites met uitstekende content gemaakt door vakmensen scoor je voortaan beter met YMYL pagina’s.

seobedrijven

lijn blauw
rechthoek website element blog pagina
In april 2021 hebben we een update van productrecensies gedeeld. Het was bedoeld om