Webinar #

Een webinar vertoont overeenkomsten met web conferencing en online video chat, toch zijn er ook verschillen. Waar een video chat in principe gevoerd wordt met partners die een gelijkwaardige inbreng hebben, is er tijdens een webinar sprake van een organisator en een aantal participanten.

Webinars vallen onder de noemer web conferencing, maar deze term is breder omdat bijvoorbeeld teamoverleg hier ook onder valt. Webinars kunnen gebruikt worden om lezingen te geven op afstand of om producten en diensten te verkopen tijdens een informatieve sessie. Er zal doorgaans een interactief component aanwezig zijn.

Wat betekent de term webinar? #

Webinar is een samentrekking van web en seminar. Eenvoudig gesteld wordt hier een presentatie, lezing of workshop mee aangeduid die via het internet wordt georganiseerd. Een webcast is van origine niet interactief, door nieuwe functionaliteit aan webcasting toe te voegen zijn de grenzen tussen webinars en webcasts grotendeels vervaagd.

Dit zijn enkele kenmerken van een standaard webinar:

 • Er is een organisator en een publiek, er is altijd sprake van een ‘leider’ binnen de groep.
 • De participanten worden in de gelegenheid gesteld om interactief deel te nemen aan de presentatie.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende mediatypen zoals video, audio, afbeeldingen, enquêtes en documenten.
 • Webinars kunnen gratis of tegen betaling worden aangeboden.
 • Een webinar wordt ‘live’ aangeboden, er kunnen wel onderdelen vooraf opgenomen zijn.

Waar worden webinars voor gebruikt? #

De meest voorkomende toepassingen van webinars zijn educatie of informatieve presentaties om participanten informatie te verschaffen omtrent een specifiek onderwerp, of een wervende boodschap met als doel participanten te converteren tot betalende klant. In beide gevallen is het mogelijk om de webinar gratis of tegen betaling aan te bieden. Afhankelijk van de productiewaarden kan een goede presentatie behoorlijk kostbaar zijn.

Naast camera apparatuur en webinar software zullen interactieve onderdelen direct verwerkt moeten worden. Zo zijn er doorgaans meerdere personen betrokken tijdens de uitzending.

Welke webinar software gebruiken? #

Er zijn volop keuzes voor webinar software zoals Livestorm, WebinarJam, EverWebinar, ClickMeeting en Adobe

Connect, de beste keuze is afhankelijk van de toepassing. Hier zijn een aantal functies die mogelijk zijn, de complete feature set verschilt per product:

 • Live streaming video
 • Vooraf opgenomen video
 • Whiteboard voor aantekeningen
 • Scherm delen
 • Meerdere presentatoren
 • Live chat
 • Live enquêtes
 • Wachtruimte voor de start
 • Betaalmodule voor betaalde webinars

Afhankelijk van de doelstelling kan een niet-interactieve versie na afloop online worden aangeboden. Dit kan een standaard video zijn, het is ook mogelijk om interactieve elementen los toe te voegen met accurate timing.

Minder live dan je zult vermoeden #

Een belangrijk aspect binnen commercieel gerichte webinars is het realtime aspect. Niet alleen biedt dit ruimte voor interactie, er is ook Fear Of Missing Out van toepassing. Een geïnteresseerde deelnemer moet tijd

vrijmaken op een specifiek tijdstip, later is de presentatie niet altijd meer terug te kijken. Daarnaast is het mogelijk om de presentatie vooraf op te nemen en als realtime presentatie aan te bieden.

Dit gebeurt regelmatig binnen kleinere organisaties waarbij dezelfde persoon naast presentatie ook de inkomende berichten direct moet beantwoorden. Door een semi-live wijze van uitzenden te gebruiken ligt de kans op technische problemen ook veel lager.

Handig artikel voor je?
Updated on september 23, 2021